Akcija

Osnovne informacije

Omejitve
 • Čas: 1 s
 • Spomin: 128 MB
Avtor:
 • Nino Bašić
 • UPM 2017

Pošlji rešitevTvoji rezultati.
Nisi poslal še nobene rešitve.
Več »

Darjo je poslovodja manjše trgovine v Kopru. Njegova trgovina je zelo priljubljena, saj je odprta vsak dan (tudi ob nedeljah in praznikih). Pogosto se dogaja, da nekaterim izdelkom preteče rok uporabe, zato jih je treba zavreči. Če Darjo opazi, da ima kak izdelek rok uporabe tik pred iztekom, ga da v akcijo. Ker je podatkovna baza vseh izdelkov velika, mu pregled vzame dosti časa. Zato vas je prosil, da napišete program, ki mu bo v pomoč.

Naloga

V podatkovni bazi je N izdelkov. Za vsak izdelek je podano število artiklov na zalogi in rok uporabe. Poleg tega je za vsak izdelek znana tudi povprečna količina artiklov, ki se prodajo v enem dnevu.

Danes smo 20. aprila 2017. Če je izdelku že potekel rok uporabe, ga je treba zavreči. Izdelke, ki imajo rok uporabe do 20. aprila 2017, smemo danes še vedno prodajati. Če izdelka ne bomo uspeli prodati do izteka roka (če upoštevamo podano statistiko), ga je treba dati v akcijo. Ostale izdelke bomo prodajali naprej pod enakimi pogoji.

Vhodni podatki

V prvi vrstici se nahaja naravno število N, tj. število izdelkov v podatkovni bazi. Za vsak izdelek sledi po ena vrstica s podatki o izdelku.

V vrstici, ki opisuje i-ti izdelek, je najprej podano naravno število z_i, tj. količina artiklov, ki so na zalogi. Sledi presledek in decimalno število f_i, tj. povprečno prodano število artiklov na dan. To število je vedno podano na dve decimalni mesti. Sledi presledek in nato datum, ki predstavlja rok uporabe.

Datum je podan v formatu <dan>. <ime_meseca> <letnica>, na primer 11. maj 2017. Vsi datumi so v letu 2017. Imena mesecev so podana v slovenščini: januar, februar, marec, april, maj, junij, julij, avgust, september, oktober, november, december.

Omejitve vhodnih podatkov

 • 1 \leq N \leq 10\,000
 • 1 \leq z_i \leq 10^9
 • 0 \leq f_i \leq 10^6
 • Število f_i je podano na dve decimalni mesti natančno.
 • Vsi datumi so v letu 2017.

Izhodni podatki

Za vsakega izmed N izdelkov izpišite po eno vrstico. Ta vrstica naj vsebuje niz 'V SMETI', če je treba izdelek zavreči. Če bomo izdelek dali v akcijo, naj vrstica vsebuje niz 'AKCIJA'. Sicer izpišite 'OK'.

Bodite pozorni glede natančnosti računskih operacij.

Primer

Vhod

4
3 5.10 20. april 2017
4 12.43 19. april 2017
36 7.13 24. april 2017
140 2.76 19. september 2017

Izhod

OK
V SMETI
AKCIJA
OK
Tip: Log in to
 • submit and test your solution
 • post or read questions and answers about this task