Črte

Osnovne informacije

Omejitve
  • Čas: 10 s
  • Spomin: 1536 MB
Avtor:
  • Tomaž Hočevar
  • UPM 2017

Pošlji rešitevTvoji rezultati.
Nisi poslal še nobene rešitve.
Več »

V ravnini je podanih N točk, ki imajo celoštevilske koordinate. Točke lahko tudi sovpadajo (tj. dve ali več točk ima lahko enake koordinate). Med vsemi pari točk narišemo daljice. Napišite program, ki bo izračunal, koliko parov daljic je enake dolžine.

Vhodni podatki

V prvi vrstici se nahaja število točk N. V vsaki od naslednjih N vrstic sta podani s presledkom ločeni števili x_i in y_i, tj. koordinati i-te točke.

Omejitve vhodnih podatkov

  • 1 \leq N \leq 12\,000
  • 0 \leq x_i, y_i \leq 20\,000

Izhodni podatki

Izpišite število enako dolgih parov daljic.

Primer

Vhod

10
0 18
13 5
14 19
18 2
6 17
6 7
0 2
1 19
6 11
0 9

Izhod

7
Tip: Log in to
  • submit and test your solution
  • post or read questions and answers about this task