Hodnik

Osnovne informacije

Omejitve
  • Čas: 2 s
  • Spomin: 128 MB
Avtor:
  • Tomaž Hočevar
  • UPM 2017

Pošlji rešitevTvoji rezultati.
Nisi poslal še nobene rešitve.
Več »

Vzdolž hodnika je na stropu nameščenih N luči, ki imajo vsaka svoje stikalo. S stikalom lahko prižgano luč ugasnemo oz. ugasnjeno luč prižgemo. Nekatere izmed njih so trenutno prižgane, druge pa ugasnjene, zato je osvetlitev hodnika neenakomerna. Po vaši strokovni oceni bi bila osvetlitev ravno prava, če ne bi bili nobeni dve sosednji luči sočasno prižgani ali ugasnjeni. Najmanj koliko pritiskov na stikala je potrebnih, da dosežemo želeno osvetlitev?

Vhodni podatki

V prvi (in edini) vrstici se nahaja niz ničel in enic, ki predstavlja stanje luči vzdolž hodnika. Enica predstavlja prižgano, ničla pa ugasnjeno luč.

Omejitve vhodnih podatkov

  • 1 \leq N \leq 1000

Izhodni podatki

Izpišite minimalno število pritiskov na stikala, s katerimi lahko dosežemo želeno enakomerno osvetlitev.

Primeri

Vhod

010101110

Izhod

1

Vhod

00100110101

Izhod

3
Tip: Log in to
  • submit and test your solution
  • post or read questions and answers about this task