Prijateljske besede

Osnovne informacije

Omejitve
  • Čas: 5 s
  • Spomin: 256 MB
Avtor:
  • Nino Bašić
  • UPM 2017

Pošlji rešitevTvoji rezultati.
Nisi poslal še nobene rešitve.
Več »

Gašper ima seznam N besed, ki so sestavljene iz malih črk angleške abecede. Vsaka beseda je dolga vsaj 3 znake in največ 10 znakov.

Za dve besedi pravimo, da sta družabni, če imata enak trimestni začetek ali enak trimestni konec. Pravimo tudi, da sta ti dve besedi družabnika. Na primer, besedi "prerok" in "otrok" sta družabnika, saj se obe končata na "rok". Tudi besedi "modras" in "modrica" sta družabnika, saj se obe začneta na "mod".

Gašperja zanimajo predvsem prijateljske besede. Vsaka beseda je sama sebi prijateljska. Prijateljske besede neke dane besede so tudi vse tiste besede, ki so so družabniki katere od obstoječih prijateljskih besed.

Če Gašperjev seznam vsebuje besede "otrok", "prerok" in "predor", sta besedi "otrok" in "predor" prijateljski (kljub temu, da nista družabnika), saj je beseda "otrok" družabnik besede "prerok", beseda "prerok" pa je družabnik besede "predor".

Gašperja zanima skupno število vseh besed z njegovega seznama, ki so prijateljske prvi besedi. Napišite program, ki bo poiskal to število.

Vhodni podatki

V prvi vrstici se nahaja naravno število N, tj. skupno število besed na Gašperjevem seznamu. Sledi še N vrstic, od katerih vsaka vsebuje po eno besedo b_i.

Omejitve vhodnih podatkov

  • 1 \leq N \leq 3000
  • 3 \leq |b_i| \leq 10
  • Beseda je sestavljena iz malih črk angleške abecede.

Izhodni podatki

Izpišite število besed, ki so prijateljske besedi b_1. Ne pozabite, da je vsaka beseda prijateljska sami sebi.

Primer

Vhod

8
otrok
prerok
samotar
jabolko
predor
jantar
pregovor
izvor

Izhod

5
Tip: Log in to
  • submit and test your solution
  • post or read questions and answers about this task