Hierarhija

Osnovne informacije

Omejitve
  • Čas: 2 s
  • Spomin: 128 MB
Avtor:
  • Tomaž Hočevar
  • UPM 2017

Pošlji rešitevTvoji rezultati.
Nisi poslal še nobene rešitve.
Več »

Bil je mož na visokem položaju,
vendar se grebu ni za d'nar,
je pridno delal, je vedno bil pošten
in se trudu za ljudsko stvar.
— Adi Smolar, Kravata

Generalni direktor se je na podlagi poraznih poslovnih rezultatov v preteklem letu odločil za prestrukturiranje organizacijske strukture podjetja. Prepričan je, da bo boljša oz. drugačna hierarhična struktura zaposlenih vodila k boljšim rezultatom in večjemu zadovoljstvu zaposlenih.

Po daljšem razmisleku, ki je bil podprt z leti strokovnih izobraževanj, je prišel do zaključka, da mora v podjetju z N zaposlenimi obstajati točno M oseb, ki nimajo vodstvene funkcije oz. nimajo podrejenih sodelavcev. Seveda generalni direktor tudi po prestrukturiranju ne sme imeti sebi nadrejenih oseb, hkrati pa mora biti vsaj posredno narejen vsem ostalim.

Napišite program, ki bo poiskal poljubno hierarhično ureditev, ki zadošča direktorjevim zahtevam. Zaposleni so oštevilčeni s števili od 1 do N. Generalni direktor je oštevilčen z 1.

Vhodni podatki

V prvi (in edini) vrstici se nahajata celi števili N in M. Vhodni podatki bodo taki, da bo vedno obstajala vsaj ena rešitev.

Omejitve vhodnih podatkov

  • 2 \leq N \leq 1\,000
  • 1 \leq M \leq 1\,000

Izhodni podatki

Izpišite N-1 števil ločenih s presledki, kjer i-to število po vrsti predstavlja številko osebe, ki je nadrejena osebi številka i+1. Če obstaja več rešitev, lahko izpišete poljubno.

Primer

Vhod

7 4

Izhod

3 1 1 1 4 4

Komentar

Izhodni podatki primera ustrezajo hierarhični ureditvi na spodnji sliki:

alt text

Tip: Log in to
  • submit and test your solution
  • post or read questions and answers about this task