Jungle Speed

Osnovne informacije

Omejitve
 • Čas: 2 s
 • Spomin: 128 MB
Avtor:
 • Anže Starič
 • UPM 2017

Pošlji rešitevTvoji rezultati.
Nisi poslal še nobene rešitve.
Več »

Jungle speed je igra, ki se jo igra s posebno vrsto kart, na katerih so narisani nenavadni znaki različnih oblik. Poln komplet sestavlja 72 kart, na katerih je narisanih 18 različnih oblik, za posamezno igro pa si lahko izberemo tudi podmnožico kart, ki vsebuje manj različnih oblik. Ne glede na število različnih oblik se v kompletu vsaka oblika pojavi natanko štirikrat.

Pred igro se komplet kart premeša in razdeli med igralce. Prvo (obrnjeno s hrbtom navzgor) karto dobi igralec 1, drugo igralec 2 in tako naprej v krogu, dokler se ne razdelijo vse karte. Pri deljenju se novo karto vedno postavi na vrh kart, ki so bile igralcu že dodeljene. Ko so razdeljene vse karte, vsak igralec svoj kupček kart prime v roko (pri tem ga ne meša in ne obrača).

Prvi je na potezi igralec 1, nato mu sledi igralec 2 in tako naprej v krogu do konca igre. Med igro ima vsak od igralcev:

 • kup kart, ki ga drži v roki (karte so obrnjene s hrbtno stranjo navzgor) in
 • pred seboj na mizi še (morda prazen) kup svojih odloženih kart (te karte so obrnjene s sprednjo stranjo navzgor).

Igralec na potezi vzame zgornjo karto iz svoje roke ter jo s sprednjo stranjo navzgor položi na kup pred seboj. V primeru, da igralec na potezi nima v roki nobene karte več, pobere vse karte s kupa pred seboj, jih obrne in prime v roko. Sedaj lahko odloži zgornjo karto.

V primeru, da se pri tem zgodi, da sta na vrhu dveh kupov karti z enako obliko (par), igralec na potezi pobere oba kupa, ki tvorita par. Svoj kup z mize položi na soigralčevega, karte obeh kupov pobere, obrne ter položi pod karte v svoji roki. Igralec, ki je pobral karte, je še enkrat na potezi.

Prvi igralec, ki v nekem trenutku ostane brez kart (v roki in na svojem kupu), zmaga.

Naloga

Napišite program, ki prebere število igralcev in premešan komplet kart, nato pa simulira igro ter določi zmagovalca.

Vhodni podatki

V prvi vrstici je podano število igralcev N. V drugi vrstici je zaporedje M števil, ki predstavljajo premešan komplet kart. Ta števila predstavljajo oblike, ki so označene s števili 1, 2, \ldots, \frac{M}{4}. Vsaka oblika se v kompletu pojavi natanko štirikrat.

Omejitve vhodnih podatkov

 • 2 \leq N \leq 8
 • 8 \leq M \leq 72
 • Število M je deljivo s 4.
 • Število potez ne bo več kot 1000.

Izhodni podatki

Izpišite zaporedno številko igralca, ki zmaga.

Primeri

Vhod

4
2 3 4 1 4 4 4 2 1 3 1 2 2 3 3 1

Izhod

1

Vhod

4
3 2 2 2 1 1 3 4 3 4 2 4 1 3 4 1

Izhod

4
Tip: Log in to
 • submit and test your solution
 • post or read questions and answers about this task