Večkotnik

Osnovne informacije

Omejitve
  • Čas: 1 s
  • Spomin: 128 MB
Avtor:
  • Tomaž Hočevar
  • UPM 2017

Pošlji rešitevTvoji rezultati.
Nisi poslal še nobene rešitve.
Več »

Janko in Metka sta morala za domačo nalogo narisati pravilne večkotnike in sicer po en večkotnik na vsak list papirja. Da bi izrazila svoje nasprotovanje tako preprosti nalogi, sta na liste narisala (oz. označila) samo oglišča teh večkotnikov. Naslednji dan v šoli seveda nista sledila pouku, ampak sta namesto tega povezovala oglišča v razne vzorce. Učiteljica je njuno zdolgočasenost opazila in jima zastavila naslednjo nalogo:

Janko in Metka bosta izmenično povezovala narisane točke z daljicami in sicer tako, da se nobeni dve daljici ne bosta dotikali ali sekali. Prva je na vrsti Metka. Izbere si enega izmed listov papirja, nato pa na njem izbere dve točki in ju poveže z daljico, ki ne sme sekati ali se dotikati kakšne že narisane daljice. Za njo je na vrsti Janko, nato spet Metka in tako dalje. Tisti, ki ne more več narediti poteze, izgubi igro. Kdo bo zmagovalec, če oba igrata optimalno?

Vhodni podatki

V prvi vrstici se nahaja števil listov L. V drugi vrstici je L s presledki ločenih celih števil a_1, a_2, \ldots, a_L, ki opisujejo večkotnike. Na i-tem listu so označena oglišča pravilnega a_i-kotnika.

Omejitve vhodnih podatkov

  • 1 \leq L \leq 10
  • 3 \leq a_i \leq 1\,000

Izhodni podatki

Izpišite ime zmagovalca.

Primeri

Vhod

1
4

Izhod

Metka

Vhod

2
10 10

Izhod

Janko

Komentar

V prvem primeru igrata samo z enim listom, na katerem so označena oglišča kvadrata. Če Metka nariše diagonalo kvadrata, ostane Janko brez možne poteze.

V drugem primeru lahko Janko ponavlja Metkine poteze na listu, ki ga Metka ni izbrala. Če Metka poveže dve točki na prvem listu, Janko poveže ustrezni dve točki na drugem listu. Tako bo Metka tista, ki ji bo prvi zmanjkalo potez.

Tip: Log in to
  • submit and test your solution
  • post or read questions and answers about this task