Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
koklja-2017 Prijateljske besede C++ 100/100OK 20. apr '17 @ 16:30

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 12/12 3,336 MiB 0,004 s OK
#2 12/12 3,285 MiB 0,010 s OK
#3 12/12 3,336 MiB 2,172 s OK
#4 12/12 3,344 MiB 1,703 s OK
#5 13/13 3,289 MiB 1,727 s OK
#6 13/13 3,289 MiB 1,959 s OK
#7 13/13 3,348 MiB 1,520 s OK
#8 13/13 3,289 MiB 1,758 s OK

Ocenjevani program (PrijateljskeBesede.cpp):
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

#define fi first
#define se second
#define MOD (1000 * 1000 * 1000 + 7)
#define maxn 3111

string s[maxn];
int root[maxn];

int rooting(int x){
  if(root[x] == x) 
    return x;
  return (root[x] = rooting(root[x]));
}

bool check(string a, string b){
  string z1 = a.substr(0, 3);
  string z2 = b.substr(0, 3);
  string k1 = a.substr(a.length() - 3, 3);
  string k2 = b.substr(b.length() - 3, 3);
  if(z1 == z2 || k1 == k2)
    return 1;
  return 0;
}


int main(){
  int n;
  cin >> n;
  for(int i = 0; i < n; i++){
    cin >> s[i];
    root[i] = i;    
  }
  
  for(int i = 0; i < n; i++){
    for(int j = 0; j < n; j++){
      bool b = check(s[i], s[j]);
      int ri = rooting(i);
      int rj = rooting(j);
      if(b && (rj != ri)){
        root[rj] = ri;       
      }
        
    }
  }
  for(int i = 0; i < n; i++)
    rooting(i);
  
  int r1 = root[0];
  int ans = 0;
  for(int i = 0; i < n; i++){
    if(root[i] == r1)
      ans++;
  }
  printf("%d", ans);
  return 0;
}