Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
mmj-2017 Črte C++ 0/100Prekoračen čas (TLE) 20. apr '17 @ 16:50

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 0/10 3,102 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​105<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​106
<<<EOF>>>
#2 10/10 3,117 MiB 0,004 s OK
#3 10/10 3,078 MiB 0,004 s OK
#4 10/10 4,980 MiB 0,089 s OK
#5 0/10 193,887 MiB 10,460 s Prekoračen čas
#6 0/10 277,785 MiB 3,475 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​0<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​2591567982003000
<<<EOF>>>
#7 0/10 272,371 MiB 6,435 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​20382496101310<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​20382496101806
<<<EOF>>>
#8 0/10 277,797 MiB 6,612 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​1441612112215<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​1441612112225
<<<EOF>>>
#9 0/10 277,762 MiB 10,668 s Prekoračen čas
#10 0/10 277,602 MiB 10,637 s Prekoračen čas

Ocenjevani program (main.cpp):
#include <iostream>
#include <algorithm>

using namespace std;

int main()
{
  long long rez = 0ll;
  int a,b,c,d,e,f;
  cin >> a;
  b = ((a-1)*a)/2;
  int tab[a][2];
  int comb[b];
  for (int i=0;i<a;i++){
    cin >> tab[i][0] >> tab[i][1];
  }
  long long k = 0;
  for (int i=0;i<a;i++){
    for (int j=i+1;j<a;j++){
      comb[k] = (tab[i][0]-tab[j][0])*(tab[i][0]-tab[j][0]) + (tab[i][1]-tab[j][1])*(tab[i][1]-tab[j][1]);
      k++;
    }
  }
  sort(comb,comb + k);
  k = 1ll;
  for (int i=1;i<b;i++){
    if (comb[i] == comb[i-1]){
      k++;
      continue;
    }
    rez = rez + (k*(k-1))/2ll;
    k = 1ll;
  }
  cout << rez;
  return 0;
}