Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
pitoni-2017 Prijateljske besede C++ 100/100OK 20. apr '17 @ 16:55

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 12/12 3,133 MiB 0,004 s OK
#2 12/12 3,219 MiB 0,004 s OK
#3 12/12 3,527 MiB 0,132 s OK
#4 12/12 3,297 MiB 0,120 s OK
#5 13/13 3,328 MiB 0,114 s OK
#6 13/13 3,270 MiB 0,114 s OK
#7 13/13 3,258 MiB 0,107 s OK
#8 13/13 3,270 MiB 0,126 s OK

Ocenjevani program (pri.cpp):
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <array>
#include <complex>
#include <cmath>
#include <functional>
#include <iomanip>
#include <limits>
#include <map>
#include <queue>
#include <set>
#include <stack>
#include <string>
#include <tuple>
#include <vector>
#include <utility>

using namespace std;

typedef unsigned long long ull;
typedef vector<int> vi;
typedef vector<vector<int>> vvi;
typedef vector<double> vd;

bool ok(const string& s, const string& t) {
  if (s[0] == t[0] && s[1] == t[1] && s[2] == t[2]) return true;
  int ls = s.size(); int lt = t.size();
  if (s[ls-1] == t[lt-1] && s[ls-2] == t[lt-2] && s[ls-3] == t[lt-3]) return true;
  return false;
}

int main() {
  cin.sync_with_stdio(false);
  cin.tie(nullptr);
  
  int n;
  cin >> n;
  
  vector<string> besede(n);
  for (int i = 0; i < n; ++i) {
    cin >> besede[i];
  }
  
  vvi graf(n);
  for (int i = 0; i < n; ++i) {
    for (int j = 0; j < n; ++j) {
      if (ok(besede[i], besede[j])) {
        graf[i].push_back(j);
        graf[j].push_back(i);
      }
    }
  }
  
  queue<int> q;
  q.push(0);
  int size = 0;
  vector<bool> v(n, false);
  while (!q.empty()) {
    int c = q.front();
    q.pop();
    
    if (v[c]) continue;
    v[c] = true;
    
    size++;
    
    for (int x : graf[c]) {
      if (!v[x]) {
        q.push(x);
      }
    }
  }
  
  cout << size << endl;
  
  return 0;
}