Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
programatorji-2017 Prijateljske besede C++ 100/100OK 20. apr '17 @ 16:56

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 12/12 3,156 MiB 0,004 s OK
#2 12/12 3,215 MiB 0,004 s OK
#3 12/12 3,223 MiB 0,162 s OK
#4 12/12 3,219 MiB 0,120 s OK
#5 13/13 3,148 MiB 0,010 s OK
#6 13/13 3,219 MiB 0,053 s OK
#7 13/13 3,211 MiB 0,010 s OK
#8 13/13 3,223 MiB 0,071 s OK

Ocenjevani program (besede.cpp):
#include <iostream>
#include <string>
#include <deque>
using namespace std;

const int N = 3001;
string beseda[N];

bool staPri(string& a, string& b){
  bool flag = true;
  for(int i = 0;i < 3;i++)
    if(a[i] != b[i])
      flag = false;
  if(flag) return true;
  flag = true;
  for(int i = 1;i < 4;i++)
    if(a[a.length() - i] != b[b.length() - i])
      flag = false;
  return flag;
}

deque<int> dq;
bool vis[N];
int main(){
  int n, ans = 0;
  cin>>n;
  for(int i = 0;i < n;i++){
    cin>>beseda[i];
  }
  dq.push_back(0);
  
  while(!dq.empty()){
    int top = dq.front();
    dq.pop_front();
    
    if(vis[top]) continue;
    vis[top] = true;
    ans++;
    
    for(int i = 0;i < n;i++){
      if(staPri(beseda[i], beseda[top]) && !vis[i])
        dq.push_back(i);
    }
  }
  cout<<ans<<"\n";
  return 0;
}