Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
hereforbeer-2017 Hodnik C# 0/100Napačen odgovor (WA) 20. apr '17 @ 17:18

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 10/10 18,594 MiB 0,000 s OK
#2 10/10 20,586 MiB 0,000 s OK
#3 10/10 20,578 MiB 0,000 s OK
#4 10/10 20,574 MiB 0,000 s OK
#5 10/10 20,629 MiB 0,000 s OK
#6 10/10 20,637 MiB 0,000 s OK
#7 10/10 20,477 MiB 0,000 s OK
#8 10/10 20,504 MiB 0,000 s OK
#9 0/10 18,531 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​479
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​480
<<<EOF>>>
#10 0/10 20,578 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​481
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​482
<<<EOF>>>

Ocenjevani program (Program.cs):
using System;


namespace Hodnik
{
	class MainClass
	{
		public static void Main (string[] args)
		{
						string luci = Console.ReadLine();
						int poteze_0 = 0;
						int poteze_1 = 0;

						for(int i = 0; i < luci.Length - 1; i +=2) { //sodo
							if(luci.Length % 2 == 0) {
								if (luci[i] != '0')
								{
									poteze_0++;
								}

								if (luci[i + 1] != '1')
								{
									poteze_0++;

								}

								if (luci[i] != '1')
								{
									poteze_1++;
								}

								if (luci[i + 1] != '0')
								{
									poteze_1++;

								}

							}

							if (luci.Length % 2 != 0)
							{
								if(i == luci.Length - 1) {
									if (luci[i - 1] != '1')
									{
										poteze_0++;
									}
									if (luci[i - 1] != '0')
									{
										poteze_1++;
									}
									break;
								}

								if (luci[i] != '0')
								{
									poteze_0++;
								}

								if (luci[i + 1] != '1')
								{
									poteze_0++;

								}

								if (luci[i] != '1')
								{
									poteze_1++;
								}

								if (luci[i + 1] != '0')
								{
									poteze_1++;

								}

							}

						}

						if(poteze_1 > poteze_0)
							Console.WriteLine(poteze_0);
						else
							Console.WriteLine(poteze_1);
					}
				}
			
}