Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
kkrsnik Prijateljske besede Java 100/100OK 20. apr '17 @ 17:32

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 12/12 33,871 MiB 0,000 s OK
#2 12/12 40,527 MiB 0,000 s OK
#3 12/12 114,457 MiB 1,194 s OK
#4 12/12 128,930 MiB 1,535 s OK
#5 13/13 62,070 MiB 0,600 s OK
#6 13/13 110,531 MiB 1,335 s OK
#7 13/13 54,508 MiB 0,180 s OK
#8 13/13 108,480 MiB 1,139 s OK

Ocenjevani program (Naloga5.java):
import java.util.LinkedList;
import java.util.Queue;
import java.util.Scanner;

public class Naloga5 {
  public static void main(String[] args){
    Scanner sc=new Scanner(System.in);
    Queue<String> vrsta=new LinkedList<String>();
    int odg=0;
    int n=sc.nextInt();
    boolean[] porabljeni=new boolean[n];
    String[] besede=new String[n];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      besede[i]=sc.next();
      porabljeni[i]=false;
    }
    vrsta.add(besede[0]);
    vrsta.add("---");
    boolean nadaljuj=true;
    while(nadaljuj){
      nadaljuj=false;
      String a=vrsta.poll();
      while(!a.equals("---")){
        for (int i = 0; i < n; i++) {
          if(!porabljeni[i]&&(a.substring(a.length()-3).equals(besede[i].substring(besede[i].length()-3))
          ||a.substring(0,3).equals(besede[i].substring(0,3)))){
            porabljeni[i]=true;
            odg++;
            vrsta.add(besede[i]);
            nadaljuj=true;
          }

        }
        a=vrsta.poll();
      }
      vrsta.add("---");
    }
    System.out.println(odg);
  }

}