Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
EOF-2017 Akcija C++ 100/100OK 20. apr '17 @ 17:34

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 7/7 3,117 MiB 0,004 s OK
#2 7/7 3,117 MiB 0,004 s OK
#3 7/7 3,117 MiB 0,004 s OK
#4 7/7 3,117 MiB 0,037 s OK
#5 8/8 3,125 MiB 0,292 s OK
#6 8/8 3,129 MiB 0,292 s OK
#7 8/8 3,117 MiB 0,304 s OK
#8 8/8 3,117 MiB 0,322 s OK
#9 8/8 3,117 MiB 0,304 s OK
#10 8/8 3,117 MiB 0,298 s OK
#11 8/8 3,113 MiB 0,304 s OK
#12 8/8 3,117 MiB 0,322 s OK
#13 8/8 3,117 MiB 0,004 s OK

Ocenjevani program (Akcija.cpp):
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

string meseci[12] = {"januar", "februar", "marec", "april", "maj", "junij", "julij", "avgust", "september", "oktober", "november", "december"};
int stevilo_dni[12] = {-100,-100,-100, -19, 11,42,72,103,134,164,195,225};

int funkcija(string s){
	for(int i=0; i<12; i++){
		if(meseci[i] == s) return i;
	}
	return 0;
}

int main(){
	int N, zaloga, dan, b;
	long long a;
//	double average;
	char pika, ppp;
	string mesec, temp;
	
	cin>>N;
	while(N--){
		cin>>zaloga>>a >>ppp>>b >>dan>>pika>>mesec>>temp;
	//	cout<<"zaloga = "<<zaloga<<endl;
		a *= 100;
		a += b;
		dan += stevilo_dni[funkcija(mesec)];
	//	cout<<"dan = "<<dan<<endl;
		if(dan > 0){
			a *= dan;
			if(a >= (100 * zaloga)) cout<<"OK\n";
			else cout<<"AKCIJA\n";
		}
		else cout<<"V SMETI\n";
	//	cout<<average<<endl<<endl;
	}
	

	return 0;
}