Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
hereforbeer-2017 Akcija C# 0/100Napačen odgovor (WA) 20. apr '17 @ 17:47

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 0/7 21,895 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​OK
V SMETI
OK
OK
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​OK
V SMETI
AKCIJA
OK
<<<EOF>>>
#2 0/7 15,957 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​V SMETI
OK
OK
OK
V SMETI
OK
Pravilen izhod:
​V SMETI
AKCIJA
AKCIJA
AKCIJA
V SMETI
AKCIJA
#3 7/7 13,965 MiB 0,000 s OK
#4 0/7 16,586 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​OK
V SMETI
OK
V SMETI
OK
Pravilen izhod:
​AKCIJA
V SMETI
AKCIJA
V SMETI
OK
#5 0/8 25,863 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​V SMETI
V SMETI
V SMETI
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Pravilen izhod:
​V SMETI
V SMETI
V SMETI
OK
AKCIJA
AKCIJA
AKCIJA
AKCIJA
OK
#6 0/8 23,934 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​OK
OK
OK
OK
OK
V SMETI
OK
OK
Pravilen izhod:
​OK
OK
OK
AKCIJA
AKCIJA
V SMETI
OK
AKCIJA
#7 0/8 23,934 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​OK
V SMETI
OK
V SMETI
V SMETI
Pravilen izhod:
​AKCIJA
V SMETI
AKCIJA
V SMETI
V SMETI
#8 8/8 25,898 MiB 0,000 s OK
#9 0/8 19,930 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​V SMETI
V SMETI
OK
OK
V SMETI
OK
OK
OK
V SMETI
OK
Pravilen izhod:
​V SMETI
V SMETI
OK
OK
V SMETI
AKCIJA
OK
OK
V SMETI
OK
#10 0/8 23,918 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​V SMETI
V SMETI
OK
V SMETI
OK
OK
OK
V SMETI
OK
Pravilen izhod:
​V SMETI
V SMETI
OK
V SMETI
AKCIJA
AKCIJA
AKCIJA
V SMETI
OK
#11 0/8 21,930 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​AKCIJA
AKCIJA
AKCIJA
V SMETI
OK
AKCIJA
V SMETI
OK
V SMETI
Pravilen izhod:
​AKCIJA
AKCIJA
AKCIJA
V SMETI
AKCIJA
AKCIJA
V SMETI
AKCIJA
V SMETI
#12 8/8 23,711 MiB 0,000 s OK
#13 8/8 21,918 MiB 0,000 s OK

Ocenjevani program (Program.cs):
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Akcija
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int steviloVseh = 0;
      int kolicina = 0;
      double povprecnoProdano = 0.0;

      int dan;
      string imeMeseca;
      const int letnica = 2017;
      DateTime datum;

      DateTime danasnjiDan = new DateTime(2017, 4, 20);

      steviloVseh = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      
      for(int i = 0; i < steviloVseh; i++)
      {
        string vrstica = Console.ReadLine();
        string[] besedilo = vrstica.Split(' ');
        kolicina = Convert.ToInt32(besedilo[0]);
        povprecnoProdano = Convert.ToDouble(besedilo[1].Replace('.', ','));
        dan = Convert.ToInt32(besedilo[2].Remove(besedilo[2].Length - 1));
        imeMeseca = besedilo[3];

        switch (imeMeseca)
        {
          case "januar":
            datum = new DateTime(letnica, 1, dan);
            break;
          case "februar":
            datum = new DateTime(letnica, 2, dan);
            break;
          case "marec":
            datum = new DateTime(letnica, 3, dan);
            break;
          case "april":
            datum = new DateTime(letnica, 4, dan);
            break;
          case "maj":
            datum = new DateTime(letnica, 5, dan);
            break;
          case "junij":
            datum = new DateTime(letnica, 6, dan);
            break;
          case "julij":
            datum = new DateTime(letnica, 7, dan);
            break;
          case "avgust":
            datum = new DateTime(letnica, 8, dan);
            break;
          case "september":
            datum = new DateTime(letnica, 9, dan);
            break;
          case "oktober":
            datum = new DateTime(letnica, 10, dan);
            break;
          case "november":
            datum = new DateTime(letnica, 11, dan);
            break;
          case "december":
            datum = new DateTime(letnica, 12, dan);
            break;
          default:
            datum = new DateTime(1, 1, letnica);
            break;
        }

        if (datum.Day == DateTime.Now.Day && datum.Month == DateTime.Now.Month)
          Console.WriteLine("OK");

        else if (datum < danasnjiDan)
        {
          Console.WriteLine("V SMETI");
        }
        else if (datum >= danasnjiDan)
        {
          TimeSpan razlikaVDnevih;

          razlikaVDnevih = (datum - danasnjiDan);
          double razlikaVDnev = razlikaVDnevih.TotalDays;

          if (datum.Day == DateTime.Now.Day && datum.Month == DateTime.Now.Month)
            Console.WriteLine("OK");
          else if (razlikaVDnev * povprecnoProdano < kolicina)
          {
            Console.WriteLine("AKCIJA");
          }
          else Console.WriteLine("OK");
        }
      }

      Console.ReadKey();
    }
  }
}