Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
koklja-2017 Akcija C++ 100/100OK 20. apr '17 @ 17:50

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 7/7 3,133 MiB 0,004 s OK
#2 7/7 3,133 MiB 0,004 s OK
#3 7/7 3,125 MiB 0,004 s OK
#4 7/7 3,113 MiB 0,049 s OK
#5 8/8 3,133 MiB 0,426 s OK
#6 8/8 3,137 MiB 0,390 s OK
#7 8/8 3,125 MiB 0,414 s OK
#8 8/8 3,121 MiB 0,420 s OK
#9 8/8 3,125 MiB 0,401 s OK
#10 8/8 3,125 MiB 0,395 s OK
#11 8/8 3,133 MiB 0,402 s OK
#12 8/8 3,125 MiB 0,401 s OK
#13 8/8 3,133 MiB 0,004 s OK

Ocenjevani program (akcija.cpp):
#include <bits/stdc++.h>
 
using namespace std;
 
#define fi first
#define se second
#define MOD (1000 * 1000 * 1000 + 7)
#define maxn 3111
 
 
long long dan(long long d, string s)
{
  if (s == "januar")
    return d;
  else if ( s == "februar")
    return d+31;
  else if (s == "marec")
    return d+31+28;
  else if (s == "april")
    return d+31+28+31;
  else if (s == "maj")
    return d + 31+28+31+30;
  else if (s == "junij")
    return d +31+28+31+30+31;
  else if (s =="julij")
    return d + 31+28+31+30+31+30;
  else if (s =="avgust")
    return d +31+28+31+30+31+30+31;
  else if (s =="september")
    return d +31+28+31+30+31+30+31+31;
  else if (s == "oktober")
    return d +31+28+31+30+31+30+31+31+30;
  else if (s == "november")
    return d +31+28+31+30+31+30+31+31+30+31;
  else
    return d +31+28+31+30+31+30+31+31+30+31+30;
}

long long b, c;

void f(string s){
  int pos = s.find(".");
  string a = s.substr(0, pos);
  string d = s.substr(pos + 1, s.length() - pos - 1);
  stringstream ss, ll;
  ll << a;
  ll >> b;
  ss << d;
  ss >> c;
}
 
int main()
{
  long long t;
  cin>>t;
  for (long long i =0; i < t;i++)
  {
    long long a,day,year;
    string temp,s, fl;
    cin>>a>>fl>>day>>temp>>s>>year;
   // cout << a << " "<< fl << " "<< day << " "<< temp << " " << s << " " <<year;
    f(fl);
    long long datum = dan(day,s);
    long long zero = dan(20, "april");
   // cout<<datum<<" "<<zero<<endl;
    if (datum < zero)
      cout<<"V SMETI"<<endl;
    else if (a * 100 > (datum - zero + 1) * (b *100+c) )
      cout<<"AKCIJA"<<endl;
    else
      cout<<"OK"<<endl;
  } 
  return 0;
}