Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
DROPTABLE-2017 Prijateljske besede C# 100/100OK 20. apr '17 @ 17:58

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 12/12 19,105 MiB 0,000 s OK
#2 12/12 19,164 MiB 0,000 s OK
#3 12/12 13,648 MiB 0,000 s OK
#4 12/12 21,336 MiB 0,000 s OK
#5 13/13 17,684 MiB 0,000 s OK
#6 13/13 13,629 MiB 0,000 s OK
#7 13/13 13,633 MiB 0,000 s OK
#8 13/13 17,406 MiB 0,000 s OK

Ocenjevani program (PrijateljskeBesede.cs):
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;

namespace csharp_template {
 class Program {

  // static string[] FILE_CONTENTS = File.ReadAllLines("tmp");
  // static int FILE_LINE_CNT = 0;

  static string GetLine() {
   return Console.ReadLine();
   // return FILE_CONTENTS[FILE_LINE_CNT++];
  }

  static bool AreCompatible(string str1, string str2) {
   bool fnd = true;
   for (int i = 0; i < 3; i++) {
    if (str1[i] != str2[i]) {
     fnd = false;
     break;
    }
   }
   if (fnd) return true;
   for (int i = 1; i <= 3; i++)
    if (str1[str1.Length - i] != str2[str2.Length - i])
     return false;
   return true;
  }

  class P {
   public string Item;
   public bool IsFriend;
   public bool FriendshipProcessed;
  }

  static P[] entries;
  static void Main(string[] args) {
   int entryCount = int.Parse(GetLine());
   entries = new P[entryCount - 1];
   var first = GetLine();
   for (int i = 0; i < entryCount - 1; i++)
    entries[i] = new P { Item = GetLine() };
   Process(new P { Item = first, IsFriend = true, FriendshipProcessed = true });
   var c = entries.Count(t => t.IsFriend) + 1;
   Console.WriteLine(c);
  }

  static void Process(P entry) {
   entry.FriendshipProcessed = true;
   foreach (var e in entries) {
    if (e == entry || e.IsFriend) continue;
    if (AreCompatible(entry.Item, e.Item)) {
     e.IsFriend = true;
     Process(e);
    }
   }
  }

 }
}