Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
qubit-2017 Škatle C++ 100/100OK 20. apr '17 @ 17:58

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 6/6 3,133 MiB 0,004 s OK
#2 6/6 3,203 MiB 0,010 s OK
#3 6/6 3,211 MiB 0,004 s OK
#4 6/6 3,211 MiB 0,004 s OK
#5 6/6 3,207 MiB 0,004 s OK
#6 7/7 3,211 MiB 0,004 s OK
#7 7/7 3,145 MiB 0,004 s OK
#8 7/7 3,203 MiB 0,004 s OK
#9 7/7 3,141 MiB 0,004 s OK
#10 7/7 3,219 MiB 0,010 s OK
#11 7/7 3,215 MiB 0,010 s OK
#12 7/7 3,184 MiB 0,053 s OK
#13 7/7 3,254 MiB 0,077 s OK
#14 7/7 3,227 MiB 0,217 s OK
#15 7/7 3,219 MiB 0,108 s OK

Ocenjevani program (n6.cpp):
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cmath>
#include <vector>
#include <set>
#include <unordered_set>
#include <map>
#include <unordered_map>
#include <algorithm>
#include <queue>

typedef long long ll;

using namespace std;

bool pase(vector<int>& out, vector<int>& in, int d) {
  vector<bool> vis(d, false);
  for (int zun : out) {
    for (int i = d - 1; i >= 0; i--) {
      if (!vis[i] && in[i] < zun) {
        vis[i] = true;
        break;
      }
      if (i == 0) {
        return false;
      }
    }
  }
  return true;
}

int dfs(int id, int n, vector<vector<bool>> p, vector<int>& memo) {
  if (memo[id] != -1) return memo[id];
  int maxlen = 0;
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    if (p[id][i]) {
      int temp = dfs(i, n, p, memo);
      if (temp > maxlen) maxlen = temp;
    }
  }
  memo[id] = maxlen + 1;
  return maxlen + 1;
}

int main(void) {
  cin.tie(nullptr);
  cin.sync_with_stdio(false);

  int n, d;
  cin >> n >> d;
  vector<vector<int>> xs(n, vector<int>(d));
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    for (int j = 0; j < d; j++) {
      cin >> xs[i][j];
    }
    sort(xs[i].begin(), xs[i].end());
  }
  vector<vector<bool>> povezave(n, vector<bool>(n, false));
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    for (int j = 0; j < n; j++) {
      if (i != j) {
        povezave[i][j] = pase(xs[i], xs[j], d);
      }
    }
  }
  // for (int i = 0; i < n; i++) {
  //   for (int j = 0; j < n; j++) {
  //     cout << (povezave[i][j] ? 1 : 0) << (j == n - 1 ? '\n' : ' ');
  //   }
  // }
  vector<int> roots;
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    bool root = true;
    for (int j = 0; j < n; j++) {
      if (povezave[j][i]) {
        root = false;
        break;
      }
    }
    if (root) {
      roots.push_back(i);
      //cout << i << endl;
    }
  }
  int maxlen = 0;
  vector<int> memo(n, -1);
  for (int id : roots) {
    int temp = dfs(id, n, povezave, memo);
    if (temp > maxlen) maxlen = temp;
  }
  cout << maxlen << '\n';

  return 0;
}