Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
lablizards-2017 Prijateljske besede Java 0/100Napačen odgovor (WA) 20. apr '17 @ 18:15

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 12/12 36,988 MiB 0,000 s OK
#2 0/12 40,754 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​14
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​76
<<<EOF>>>
#3 0/12 109,680 MiB 2,723 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​122
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​2978
<<<EOF>>>
#4 0/12 122,906 MiB 1,893 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​21
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​2154
<<<EOF>>>
#5 0/13 116,469 MiB 1,746 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​14
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​20
<<<EOF>>>
#6 0/13 120,211 MiB 2,007 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​17
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​819
<<<EOF>>>
#7 0/13 116,152 MiB 2,081 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​5
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​1
<<<EOF>>>
#8 0/13 110,340 MiB 1,737 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​17
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​1178
<<<EOF>>>

Ocenjevani program (FriendlyWords.java):
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;

/**
 * Created by Jan Pomer on 20. 04. 2017.
 */

class Word {
  String leftKey;
  String rightKey;
  int leftWing = 0;
  int rightWing = 0;
  List<Word> left = new ArrayList<>();
  List<Word> right = new ArrayList<>();

  public boolean insert(String word, String front, String back) {
    boolean a = false;
    boolean b = false;

    for (Word l : left) {
      boolean tmp = l.insert(word, front, back);

      if (!a && tmp) {
        a = true;
      }

      if (tmp) leftWing++;
    }

    for (Word r : right) {
      boolean tmp = r.insert(word, front, back);


      if (!b && tmp) b = true;

      if (tmp) rightWing++;
    }

    if (!a && front.equals(leftKey)) {
      Word w = new Word();
      w.leftKey = front;
      w.rightKey = back;

      left.add(w);

      leftWing++;

      a = true;
    }

    if (!b && back.equals(rightKey)) {
      Word w = new Word();
      w.leftKey = front;
      w.rightKey = back;

      right.add(w);

      rightWing++;

      b = true;
    }

    return b || a;
  }
}

public class FriendlyWords {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    int N = scanner.nextInt();
    scanner.nextLine();

    String[] words = new String[N];

    for (int n = 0; n < N; n++) {
      words[n] = scanner.nextLine();
    }

    List<Word> trees = new ArrayList<>();
    Word word = new Word();
    word.leftKey = words[0].substring(0, 3);
    word.rightKey = words[0].substring(words[0].length() - 3);

    trees.add(word);

    for (int i = 1; i < words.length; i++) {
      String front = words[i].substring(0, 3);
      String back = words[i].substring(words[i].length() - 3);

      boolean b = false;
      for (Word t : trees) {

        boolean tmp = t.insert(words[i], front, back);

        if(!b && tmp) {
          b = true;
        }
      }

      if(!b) {
        word = new Word();
        word.leftKey = words[i].substring(0, 3);
        word.rightKey = words[i].substring(words[i].length() - 3);

        trees.add(word);
      }
    }

    int max = 0;

    for(Word w: trees) {
      if(w.leftWing > max) {
        max = w.leftWing;
      }

      if(w.rightWing > max) {
        max = w.rightWing;
      }
    }

    System.out.println(max + 1);
  }
}