Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
koklja-2017 Črte C++ 0/100Napaka med izvajanjem / ob izhodu (RTE) 20. apr '17 @ 18:15

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 10/10 3,102 MiB 2,739 s OK
#2 10/10 3,332 MiB 2,909 s OK
#3 10/10 961,824 MiB 4,901 s OK
#4 10/10 1369,457 MiB 7,952 s OK
#5 0/10 2327,727 MiB 11,143 s Prekoračen spomin
#6 0/10 3,273 MiB 3,261 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​-252017864
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​2591567982003000
<<<EOF>>>
#7 0/10 3,191 MiB 3,085 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​20056151470
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​20382496101806
<<<EOF>>>
#8 0/10 26,941 MiB 3,505 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​275528491361
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​1441612112225
<<<EOF>>>
#9 10/10 384,582 MiB 7,629 s OK
#10 0/10 2981,090 MiB 6,763 s Prekoračen spomin

Ocenjevani program (crte.cpp):
#include <bits/stdc++.h>
 
using namespace std;
 
#define fi first
#define se second
#define MOD (1000 * 1000 * 1000 + 7)
#define maxn 800000005

struct tocka{
  int x, y;
};
int dolz[maxn];
tocka tocke[12005];
int main()
{
  int n;
  cin>>n;
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    int a,b;
    scanf("%d %d", &a, &b);
    //cin>>a>>b;
  
    tocke[i].x =a;
    tocke[i].y = b;
    for (int j = 0; j < i; j++)
    {
      dolz[(tocke[j].x - a) * (tocke[j].x - a) + (tocke[j].y - b) * (tocke[j].y - b)]++;
    }
  }
  long long counter = 0;
  long long result = 0;
  for (long long i = 0; i < maxn; i++)
  {
    result += dolz[i]*(dolz[i]-1)/2;
  }
  cout<<result<<endl;
  return 0;
}