Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
PIN Prijateljske besede C++ 100/100OK 20. apr '17 @ 18:16

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 12/12 3,195 MiB 0,004 s OK
#2 12/12 3,188 MiB 0,004 s OK
#3 12/12 3,324 MiB 0,120 s OK
#4 12/12 3,313 MiB 0,120 s OK
#5 13/13 3,250 MiB 0,010 s OK
#6 13/13 3,250 MiB 0,053 s OK
#7 13/13 3,246 MiB 0,016 s OK
#8 13/13 3,254 MiB 0,071 s OK

Ocenjevani program (friendly.cpp):
#include <iostream>
#include <vector>
#include <math.h>
#include <string>

using namespace std;

bool isCompanion(string &w1, string &w2)
{
 // cout << w1 << " " << w2 << endl;
  int l1 = w1.size();
  int l2 = w2.size();

  /*cout << w1[l1 - 3] << w1[l1 - 2] << w1[l1 - 1] << endl;
  cout << w2[l2 - 3] << w2[l2 - 2] << w2[l2 - 1] << endl;
*/
  return (w1[0] == w2[0] && w1[1] == w2[1] && w1[2] == w2[2]) || 
      (w1[l1 - 3] == w2[l2 - 3] && w1[l1 - 2] == w2[l2 - 2] && w1[l1 - 1] == w2[l2 - 1]);
}

int main()
{  
  int n;
  cin >> n;
  n -= 1;

  string word;
  vector<string> words;
  vector<bool> isWordValid; 
  vector<int> nextCompanions;
  vector<string> companions;

  string companion;
  cin >> companion;
  companions.push_back(companion);

  int friends = 1;
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    cin >> word;
    words.push_back(word);
    isWordValid.push_back(true);
  }
   
  bool change = true;
  int iter = 0;
  while(change)
  {
    change = false;
    int companionsNr = companions.size();

    nextCompanions.resize(0);
    for(int j = 0; j < companionsNr; j++)
    {
      for(int i = 0; i < n; i++)
      {
        if(isWordValid[i] && isCompanion(companions[j], words[i]))
        {
          isWordValid[i] = false;
          nextCompanions.push_back(i);
          friends++;
          change = true;
          // cout << iter << ": " << companions[j] << " - " << words[i] << endl;
        }
        //cout << words[i] << " - " << isCompanion(words[0], words[i]) << endl;
      }
    }
    companions.resize(0);
    int l = nextCompanions.size();
    for(int j = 0; j < l; j++)
    {
      companions.push_back(words[nextCompanions[j]]);
    }
    iter++;
  }
  
  cout << friends << endl;

  return 0;
}