Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
GrekikiSquad-2017 Črte Java 0/100Prekoračen čas (TLE) 20. apr '17 @ 18:28

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 0/10 49,914 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​105
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​106
<<<EOF>>>
#2 10/10 48,863 MiB 0,000 s OK
#3 10/10 45,629 MiB 0,000 s OK
#4 10/10 63,359 MiB 0,395 s OK
#5 0/10 287,340 MiB 10,784 s Prekoračen čas
#6 0/10 380,289 MiB 2,691 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​0
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​2591567982003000
<<<EOF>>>
#7 0/10 371,836 MiB 4,720 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​-1418685506
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​20382496101806
<<<EOF>>>
#8 0/10 378,855 MiB 5,980 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​650584407
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​1441612112225
<<<EOF>>>
#9 0/10 375,102 MiB 10,910 s Prekoračen čas
#10 0/10 382,695 MiB 10,715 s Prekoračen čas

Ocenjevani program (naloga1.java):
import java.util.Arrays;
import java.util.LinkedList;
import java.util.Queue;
import java.util.Scanner;
import java.util.StringTokenizer;
class tocka{
	int x;
	int y;
	tocka(int a,int b){
		x=a;
		y=b;
	}
}
public class naloga1 {
	
	public static void main(String[] args) {
		Scanner in=new Scanner(System.in);
		int t=Integer.parseInt(in.nextLine());
		tocka[]q=new tocka[t];
		for(int i=0;i<t;i++) {
			StringTokenizer st=new StringTokenizer(in.nextLine());
			q[i]=new tocka(Integer.parseInt(st.nextToken()),Integer.parseInt(st.nextToken()));
		}
		int[]l=new int[t*(t-1)/2];
		int p=0;
		for(int i=0;i<t;i++) {
			for(int j=i+1;j<t;j++) {
				if(i==j) {
					continue;
				}
				else {
					l[p] = (q[i].x-q[j].x)*(q[i].x-q[j].x)+(q[i].y-q[j].y)*(q[i].y-q[j].y);
					p++;
				}
			}
		}
		Arrays.sort(l);
		int count=0;
		p=0;
		for(int i=1;i<l.length;i++) {
			if(l[i]==l[i-1]) {
				p++;
			}else {
				count+=p*(p+1)/2;
				p=0;
			}
		}
		System.out.println(count);
	}
}