Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
pomaranca-2017 Prijateljske besede Java 100/100OK 20. apr '17 @ 18:33

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 12/12 37,238 MiB 0,000 s OK
#2 12/12 39,406 MiB 0,000 s OK
#3 12/12 53,082 MiB 0,266 s OK
#4 12/12 57,004 MiB 0,744 s OK
#5 13/13 56,477 MiB 0,204 s OK
#6 13/13 58,637 MiB 0,789 s OK
#7 13/13 51,895 MiB 0,125 s OK
#8 13/13 60,254 MiB 0,918 s OK

Ocenjevani program (Besede.java):
import java.util.Scanner;
import java.util.Vector;

public class Besede {

	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		Scanner sc = new Scanner(System.in);
		int st_besed = Integer.parseInt(sc.nextLine());
		String beseda = "";
		int counter = 1;
		Vector<String> prifixi = new Vector<>();
		Vector<String> posfixi = new Vector<>();
		Vector<String> neBesede = new Vector<>();
		for (int i = 0; i < st_besed; i++) {
			if (i != 0){				
				neBesede.add(sc.nextLine());
				continue;
			}
			beseda =sc.nextLine();
		}
		
		
		posfixi.add(beseda.substring(beseda.length()-3));
		prifixi.add(beseda.substring(0, 3));
//		System.out.println(fixi.elementAt(0));
//		System.out.println(fixi.elementAt(1));
//		System.out.println(fixi.elementAt(2));
		while(neBesede.size() != 0) {
			int prevSize = neBesede.size();
			
			for (int j = 0; j < neBesede.size(); j++){
				if(posfixi.contains(neBesede.elementAt(j).substring(neBesede.elementAt(j).length()-3)) && prifixi.contains(neBesede.elementAt(j).substring(0, 3))){
					counter+=1;
					neBesede.remove(j);
				}else if(prifixi.contains(neBesede.elementAt(j).substring(0, 3))){
					posfixi.add(neBesede.elementAt(j).substring(neBesede.elementAt(j).length()-3));
					counter+=1;
					neBesede.remove(j);
				}else if(posfixi.contains(neBesede.elementAt(j).substring(neBesede.elementAt(j).length()-3))){
					prifixi.add(neBesede.elementAt(j).substring(0, 3));
					counter+=1;
					neBesede.remove(j);
				}
			}
			
			
			if(prevSize == neBesede.size()){
				break;
			}
		}	
//		System.out.println("kurac");
//		for (int i = 0; i < neBesede.size(); i++){
//			System.out.println(neBesede.elementAt(i));
//		}
		
		System.out.println(counter);
		
		
	}

}