Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
C9-2017 Prijateljske besede C++ 100/100OK 20. apr '17 @ 18:48

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 12/12 3,117 MiB 0,004 s OK
#2 12/12 3,199 MiB 0,004 s OK
#3 12/12 3,598 MiB 0,290 s OK
#4 12/12 3,477 MiB 0,375 s OK
#5 13/13 3,449 MiB 0,369 s OK
#6 13/13 3,383 MiB 0,369 s OK
#7 13/13 3,398 MiB 0,363 s OK
#8 13/13 3,391 MiB 0,266 s OK

Ocenjevani program (main.cpp):
#include <iostream>
#include <math.h>
#include <vector>
#include <stdio.h>
#include <string>
#include <algorithm>

using namespace std;

class beseda{
public:
  string b;
  vector<int> pov;
  bool chk;
};

beseda* ar;

bool druz(string a, string b){
  if((a[0]==b[0]&&a[1]==b[1]&&a[2]==b[2])||
    (a[a.length()-1]==b[b.length()-1]&&
    a[a.length()-2]==b[b.length()-2]&&
    a[a.length()-3]==b[b.length()-3])){
      return true;
    }
  else{
    return false;
  }
}

int check(int k){
  int a=1;
  ar[k].chk=true;
  for(int i=0;i<ar[k].pov.size();++i){
    if(!ar[ar[k].pov[i]].chk) a+=check(ar[k].pov[i]);
  }
  return a;
}

int main(){
  int n;
  string a;
  cin>>n;
  ar=new beseda[n];
  for(int i=0;i<n;++i){
    cin>>a;
    ar[i].chk=false;
    ar[i].b=a;
  }
  for(int i=0;i<n;++i){
    for(int j=i+1;j<n;++j){
      if(druz(ar[i].b,ar[j].b)){
        ar[i].pov.push_back(j);
        ar[j].pov.push_back(i);
      }
    }
  }
  cout<<check(0);
  return 0;
}