Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
undefined-2017 Škatle C++ 0/100Napačen odgovor (WA) 20. apr '17 @ 18:49

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 0/6 3,070 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​2
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​3
<<<EOF>>>
#2 0/6 3,105 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​7
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​30
<<<EOF>>>
#3 6/6 3,070 MiB 0,004 s OK
#4 6/6 3,070 MiB 0,004 s OK
#5 6/6 3,039 MiB 0,004 s OK
#6 7/7 3,066 MiB 0,004 s OK
#7 0/7 3,070 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​2
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​6
<<<EOF>>>
#8 7/7 3,102 MiB 0,004 s OK
#9 7/7 3,102 MiB 0,004 s OK
#10 0/7 3,102 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​4
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​6
<<<EOF>>>
#11 0/7 3,102 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​2
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​4
<<<EOF>>>
#12 0/7 3,074 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​3
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​6
<<<EOF>>>
#13 0/7 3,105 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​3
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​8
<<<EOF>>>
#14 0/7 3,074 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​5
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​100
<<<EOF>>>
#15 0/7 3,109 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​7
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​50
<<<EOF>>>

Ocenjevani program (main.cpp):
//
// main.cpp
// Action
//
// Created by Dejan Skledar on 20/04/2017.
// Copyright © 2017 FERI. All rights reserved.
//

#include <iostream>
#include <algorithm>

using namespace std;

struct Box {
  int* size;
  int volume = 1;
};

struct greaterBox
{
  template<class Box>
  bool operator()(Box const &a, Box const &b) const { return a.volume > b.volume; }
};

int main(int argc, const char * argv[]) {

  int D;
  int N;

  cin>>N;
  cin>>D;

  Box* boxes = new Box[N];

  for(int i=0;i<N;i++) {
    Box box;
    box.size = new int[D];
    for(int j=0;j<D;j++) {
      int a;
      cin>>a;
      box.size[j] = a;
      box.volume *= a;
    }
    sort(box.size, box.size + D, greater<int>());
    boxes[i] = box;
  }

  sort(boxes, boxes + N, greaterBox());

  int counter = 1;

  Box curr = boxes[0];

  for(int i=1; i<N; i++) {
    bool isOk = true;
    for(int j=0; j<D; j++) {
      if (curr.size[j] <= boxes[i].size[j]) {
        isOk = false;
        break;
      }
    }
    if (isOk) {
      curr = boxes[i];
      counter++;
    }
  }

  delete[] boxes;

  cout<<counter<<endl;

  return 0;
}