Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
svetatrojica-2017 Prijateljske besede C++ 100/100OK 20. apr '17 @ 18:54

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 12/12 3,133 MiB 0,004 s OK
#2 12/12 3,129 MiB 0,004 s OK
#3 12/12 3,254 MiB 0,296 s OK
#4 12/12 3,250 MiB 0,351 s OK
#5 13/13 3,250 MiB 0,016 s OK
#6 13/13 3,250 MiB 0,223 s OK
#7 13/13 3,246 MiB 0,010 s OK
#8 13/13 3,320 MiB 0,284 s OK

Ocenjevani program (besede.cpp):
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <queue>

using namespace std;

bool druzabna(string a, string b) {
  int res = 0;
  for(int i=0; i<3; ++i) {
    if(a[i] == b[i]) res++;
    else break;
  }
  if(res == 3) return true;
  
  res = 0;
  int la, lb;
  la = a.size() - 1;
  lb = b.size() - 1;
  for(int i=0; i<3; ++i) {
    if(a[la - i] == b[lb - i]) res++;
    else break;
  }
  if(res == 3) return true;
  return false;
}

int main() {
  int n;
  cin >> n;cin.ignore();
  vector<string> bes;
  queue<int> q;
  vector<bool> v(n, false);
  int out = 0;
  string s;
  getline(cin, s);
  bes.push_back(s);
  q.push(0);
  //cout << s << endl;
  for(int i=1; i<n; ++i) {
    getline(cin, s);
    bes.push_back(s);
  }
  //cout << s << endl;
  int zdej;
  while(!q.empty()) {
    zdej = q.front();
    q.pop();
    if(v[zdej] == false) {
      out++;
      v[zdej] = true;
    }
    for(int i=0; i<n; ++i) {
      if(v[i] == false && druzabna(bes[zdej], bes[i])) {
        q.push(i);
        out++;
        v[i] = true;
      }
    }
  }
  
  cout << out << endl;
  return 0;
}