Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
cimetovipolzki-2017 Prijateljske besede Python 3 100/100OK 20. apr '17 @ 18:58

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 12/12 9,059 MiB 0,000 s OK
#2 12/12 9,031 MiB 0,000 s OK
#3 12/12 9,219 MiB 1,761 s OK
#4 12/12 9,223 MiB 3,684 s OK
#5 13/13 9,219 MiB 0,000 s OK
#6 13/13 9,227 MiB 1,801 s OK
#7 13/13 9,199 MiB 0,000 s OK
#8 13/13 9,219 MiB 3,461 s OK

Ocenjevani program (nal5.py):
from collections import deque
T=int(input())
novi = deque()
pri=[input()]
kan=[]


for i in range(T-1):
  beseda = input()
  zac=beseda[:3]
  kon=beseda[-3:]
  flag = True
  for znj in pri[:]:
    if znj[:3] == zac or znj[-3:] == kon:
      pri.append(beseda)
      novi.append(beseda)
      flag = False
      break
  if flag:
    kan.append(beseda)
  while novi:
    tmp=novi.popleft()
    for j in kan[:]:
      if j[:3] == tmp[:3] or j[-3:] == tmp[-3:]:
        pri.append(j)
        novi.append(j)
        kan.remove(j)

print(len(pri))