Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
hrosci-2017 Prijateljske besede Python 3 100/100OK 20. apr '17 @ 19:12

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 12/12 8,379 MiB 0,000 s OK
#2 12/12 8,371 MiB 0,000 s OK
#3 12/12 8,566 MiB 0,000 s OK
#4 12/12 8,563 MiB 2,055 s OK
#5 13/13 8,504 MiB 0,000 s OK
#6 13/13 8,488 MiB 1,867 s OK
#7 13/13 8,477 MiB 0,000 s OK
#8 13/13 8,551 MiB 2,329 s OK

Ocenjevani program (Prijateljske_besede.py):
import sys

def prijatelji(seznam, zac=[], kon=[], k=0):
  if zac == []:
    zac.append(seznam[0][:3])
    kon.append(seznam[0][-3:])
    seznam.pop(0)
    return prijatelji(seznam,zac,kon,1)
  else:
    n_zac=[]
    n_kon=[]
    odpadniki=[]
    for beseda in seznam:
      if beseda[:3] in zac:
        if beseda[-3:] not in kon:
          n_kon.append(beseda[-3:])
        k+=1
        odpadniki.append(beseda)
      elif beseda[-3:] in kon:
        if beseda[:3] not in zac:
          n_zac.append(beseda[:3])
        k+=1
        odpadniki.append(beseda)
      else:
        pass
    for beseda in odpadniki:
      seznam.remove(beseda)
    zac.extend(n_zac)
    kon.extend(n_kon)
    if odpadniki==[]:
      return k
    else:
      return prijatelji(seznam,zac,kon,k)
seznam = []
input()
for vrstica in sys.stdin:
  seznam.append(vrstica.strip())
print(prijatelji(seznam))