Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
FRISPI-2017 Prijateljske besede Java 0/100Napaka med izvajanjem / ob izhodu (RTE) 20. apr '17 @ 19:12

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 12/12 38,297 MiB 0,000 s OK
#2 0/12 40,551 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException
	at beseda.main(beseda.java:69)
#3 0/12 50,289 MiB 0,110 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException
	at beseda.main(beseda.java:69)
#4 0/12 54,156 MiB 0,131 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException
	at beseda.main(beseda.java:69)
#5 0/13 53,344 MiB 0,072 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException
	at beseda.main(beseda.java:69)
#6 0/13 51,773 MiB 0,096 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException
	at beseda.main(beseda.java:69)
#7 13/13 56,141 MiB 0,131 s OK
#8 0/13 54,086 MiB 0,084 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException
	at beseda.main(beseda.java:69)

Ocenjevani program (beseda.java):
import java.util.*;

public class beseda {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    int N = sc.nextInt();
    sc.nextLine();
    String[] besede = new String[N];
    String[] zac= new String[N];
    String[] kon = new String[N];
    
    for(int i = 0; i < N; i++) {
      besede[i] = sc.nextLine();
    }
    
    int st = 1, st_z=1, st_k = 1;
    int zp = 0, kp = 0, p = 1;
    
    zac[0] = besede[0].substring(0,3);
    int l = besede[0].length();
    kon[0] = besede[0].substring(l-3,l);
    
   
    
    while(st_z > 0 || st_k > 0) {
      //uredi zac tabelo
      for(int i = 0; i < st_z; i++)  {
        String s = zac[zp+i];
        for(int j = p; j < N; j++) {
          l= besede[j].length();
          if(besede[j].substring(0,3).equals(s)) {
            st++;
            boolean pojavi = false;
            
            for(int k = 0; k < kp+st_k; k++)  {
              
              if(kon[k].equals(besede[j].substring(l-3,l)))  {
                pojavi = true;
                break;
              }
            }
            
            if(!pojavi) {
              kon[kp+st_k] = besede[j].substring(l-3,l);
              st_k++;
            }
            
            besede[j] = besede[p];
            p++;
          }
        }
      }
      zp += st_z;
      st_z = 0;
      
      //uredi kon tabelo
      
      for(int i = 0; i < st_k; i++)  {
        String s = kon[kp+i];
        for(int j = p; j < N; j++) {
          l= besede[j].length();
          if(besede[j].substring(l-3,l).equals(s)) {
            st++;
            boolean pojavi = false;
            
            for(int k = 0; k < zp+st_z; k++)  {
              
              if(kon[k].equals(besede[j].substring(0,3)))  {
                pojavi = true;
                break;
              }
            }
            
            if(!pojavi) {
              zac[zp+st_z] = besede[j].substring(0,3);
              st_z++;
            }
            
            besede[j] = besede[p];
            p++;
          }
        }
      }
      kp += st_k;
      st_k = 0;
    }
    
    System.out.print(st);
  }
}