Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
jam-2017 Škatle Java 100/100OK 20. apr '17 @ 19:32

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 6/6 37,277 MiB 0,000 s OK
#2 6/6 40,328 MiB 0,000 s OK
#3 6/6 38,016 MiB 0,000 s OK
#4 6/6 35,332 MiB 0,000 s OK
#5 6/6 34,844 MiB 0,000 s OK
#6 7/7 37,379 MiB 0,000 s OK
#7 7/7 42,168 MiB 0,000 s OK
#8 7/7 37,316 MiB 0,000 s OK
#9 7/7 36,531 MiB 0,000 s OK
#10 7/7 41,148 MiB 0,000 s OK
#11 7/7 40,395 MiB 0,000 s OK
#12 7/7 47,078 MiB 0,087 s OK
#13 7/7 45,383 MiB 0,057 s OK
#14 7/7 48,457 MiB 0,089 s OK
#15 7/7 46,199 MiB 0,091 s OK

Ocenjevani program (Skatle.java):
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.Arrays;
import java.util.Comparator;
import java.util.Scanner;

public class Skatle {

  private static int n;
  private static int d;
  private static Skatla[] skatle;
  private static int[] pase;

  public static void main(String[] args) throws Exception {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    n = sc.nextInt();
    d = sc.nextInt();

    skatle = new Skatla[n];
    pase = new int[n];

    for (int i = 0; i < n; i++)
      pase[i] = -1;

    for (int i = 0; i < n; i++) {
      Integer[] dimenzije = new Integer[d];
      for (int j = 0; j < d; j++)
        dimenzije[j] = sc.nextInt();
      Skatla skatla = new Skatla(dimenzije);
      skatle[i] = skatla;
    }

    // sortiranje skatel
    Arrays.sort(skatle, new comparator2());

    int max = 1;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      int temp = rek(i);
      if (temp > max)
        max = temp;
    }

    System.out.println(max);
  }

  private static int rek(int index) {
    if (pase[index] > -1)
      return pase[index];

    Skatla stara = skatle[index];
    int maxGlobina = 0;

    for (int i = index + 1; i < n; i++) {
      Skatla nova = skatle[i];
      if (paseNot(stara, nova)) {
        int globina = rek(i);
        if (globina > maxGlobina)
          maxGlobina = globina;
      }
    }

    pase[index] = maxGlobina + 1;
    return maxGlobina + 1;
  }

  private static boolean paseNot(Skatla stara, Skatla nova) {
    for (int i = 0; i < d; i++) {
      if (stara.dimenzije[i] <= nova.dimenzije[i])
        return false;
    }
    return true;
  }

  static class Skatla {
    public Integer[] dimenzije;

    public Skatla(Integer[] dimenzije) {
      this.dimenzije = dimenzije;
      Arrays.sort(this.dimenzije, new comparator());
    }

    @Override
    public String toString() {
      return "dimenzije=" + Arrays.toString(dimenzije);
    }
  }

  static class comparator implements Comparator<Integer> {
    @Override
    public int compare(Integer a, Integer b) {
      if (a > b)
        return -1;
      if (a.equals(b))
        return 0;
      return 1;
    }
  }

  static class comparator2 implements Comparator<Skatla> {
    @Override
    public int compare(Skatla a, Skatla b) {
      for(int i = 0; i < d; i++) {
        if(a.dimenzije[i] > b.dimenzije[i])
          return -1;
        if(a.dimenzije[i] < b.dimenzije[i])
          return 1;
      }
      return 0;
    }
  }
}