Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
pridnerozice-2017 Prijateljske besede Java 100/100OK 20. apr '17 @ 19:42

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 12/12 37,156 MiB 0,000 s OK
#2 12/12 43,242 MiB 0,000 s OK
#3 12/12 117,836 MiB 1,194 s OK
#4 12/12 132,418 MiB 1,330 s OK
#5 13/13 68,086 MiB 0,492 s OK
#6 13/13 112,934 MiB 1,084 s OK
#7 13/13 53,527 MiB 0,168 s OK
#8 13/13 113,840 MiB 1,068 s OK

Ocenjevani program (Prijatelj.java):
import java.util.Scanner;


public class Prijatelj{
	
	public static int stevilo = 0;
	
	public static void main(String[] args) {
		Scanner sc = new Scanner(System.in);
		int st = sc.nextInt();
		String besede[] = new String[st];
		int prijatelj[] = new int[st];
		for(int i = 0; i < st; i++) {
			besede[i] = sc.next();
			prijatelj[i] = 0;
		}
		prijatelj[0] = 1;
		rek(besede, prijatelj, 0);
		System.out.println(stevilo+1);
	}
	
	public static void rek(String[] s, int[] t, int k) {
		for(int i = 1; i< s.length; i++) {
			if(t[i] == 0) {
				String zac1 = s[k].substring(0,3);
				String zac2 = s[i].substring(0,3);
				if(zac1.equals(zac2)) {
					t[i] =1;
					stevilo++;
					rek(s,t, i);
				}
				else {
					String kon1 = s[k].substring(s[k].length()-3,s[k].length());
					String kon2 = s[i].substring(s[i].length()-3,s[i].length());

					if(kon1.equals(kon2)) {
						t[i] = 1;
						stevilo++;
						rek(s,t, i);
					}
				}
			}
		}
	}
}