Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
fmffml-2017 Prijateljske besede Python 3 100/100OK 20. apr '17 @ 19:52

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 12/12 8,586 MiB 0,000 s OK
#2 12/12 8,652 MiB 0,000 s OK
#3 12/12 10,477 MiB 3,587 s OK
#4 12/12 9,418 MiB 2,513 s OK
#5 13/13 8,762 MiB 0,000 s OK
#6 13/13 8,813 MiB 0,768 s OK
#7 13/13 8,723 MiB 0,000 s OK
#8 13/13 8,879 MiB 1,240 s OK

Ocenjevani program (Prijatelji.py):
def druzabniki(beseda, sez):
  rez = set()
  zacetek = beseda[:3]
  konec = beseda[-3:]
  for i in sez:
    if i[:3] == zacetek or i[-3:] == konec:
      rez.add(i)
  return rez


def prijateljske_besede(sez, beseda):
  prijatelji = set()

  def rekurzija(trenutna):
    druz = druzabniki(trenutna, sez)
    novi = druz - (prijatelji & druz)
    for i in novi:
      prijatelji.add(i)

    for i in novi:
      rekurzija(i)


  rekurzija(beseda)

  return prijatelji


N = int(input())

seznam = []
for i in range(N):
  t = input()

  seznam.append(t)

razlicni = prijateljske_besede(seznam, seznam[0])

count = 0
for i in seznam:
  if i in razlicni:
    count += 1


# print(prijateljske_besede(seznam, seznam[0]))
print(count)

#
# sez = ['otrok', 'prerok', 'samotar', 'jabolko', 'predor', 'pregovor']
#
#
#
# print(prijateljske_besede(sez3, sez[0]))
#