Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
cilinder007-2017 Akcija Java 100/100OK 20. apr '17 @ 19:52

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 7/7 33,230 MiB 0,000 s OK
#2 7/7 34,980 MiB 0,000 s OK
#3 7/7 33,516 MiB 0,000 s OK
#4 7/7 38,453 MiB 0,000 s OK
#5 8/8 53,512 MiB 0,270 s OK
#6 8/8 53,668 MiB 0,258 s OK
#7 8/8 56,871 MiB 0,362 s OK
#8 8/8 55,348 MiB 0,352 s OK
#9 8/8 56,582 MiB 0,343 s OK
#10 8/8 50,066 MiB 0,264 s OK
#11 8/8 54,555 MiB 0,318 s OK
#12 8/8 55,531 MiB 0,309 s OK
#13 8/8 34,754 MiB 0,000 s OK

Ocenjevani program (tretja.java):
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.Scanner;


public class tretja {
	public static void main (String[] args) throws IOException{
BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
		
		String s = br.readLine();
		int stArtiklov = Integer.parseInt(s);
		
		StringBuilder sb = new StringBuilder();
		
		for(int i = 0; i < stArtiklov; i++){
			
			String line = br.readLine();
			
			
			String[] besede = line.split(" ");
			

			
			long kolicina = Integer.parseInt(besede[0]);
			
			
			int stDni = stDni(besede[2], besede[3]);
			
			if(stDni < 0){
				sb.append("V SMETI\n");
				continue;
			}
			

			long p1 = Integer.parseInt(besede[1].substring(0, besede[1].length() - 3));
			long poraba = p1 * 100 + (Integer.parseInt(besede[1].substring(besede[1].length()-2, besede[1].length())));
			//float poraba = Float.parseFloat(besede[1]);
			
			/*
			if (poraba > kolicina) {
				sb.append("OK\n");
				continue;
			}*/
			
/*
			if((kolicina/stDni) > poraba ){
				sb.append("AKCIJA\n");
				continue;
			}
			*/

			if((kolicina*100) > (poraba * stDni)){
				sb.append("AKCIJA\n");
				continue;
			}
			
			sb.append("OK\n");
			//System.out.println(stDni);
			
			
		}
		
		System.out.println(sb.toString());
	}
	
	static int stDni(String dan, String mesec){
		
		int stDni = 1;
		
		char c = mesec.charAt(0);
		
		
		if(c == 'j'){ //januar junij julij
			if(mesec.charAt(1) == 'a'){ //januar
				return -1;
			}
			
			if(mesec.charAt(2) == 'n'){ //junij
				stDni= 42;
				int danI = Integer.parseInt(dan.substring(0, dan.length()-1));
				stDni+= danI;
				return stDni;
			}
			
			//julij
			
			stDni= 72;
			int danI = Integer.parseInt(dan.substring(0, dan.length()-1));
			stDni+= danI;
			return stDni;
		}
		
		if(c == 'm'){
			if(mesec.charAt(2) == 'j'){//maj
				stDni=11;
				int danI = Integer.parseInt(dan.substring(0, dan.length()-1));
				stDni+=danI;
				return stDni;
			}
			
			//marec
			return -1;
		}
		
		if(c == 'a'){
			if(mesec.charAt(1) == 'v'){//avgust
				stDni=103;
				int danI = Integer.parseInt(dan.substring(0, dan.length()-1));
				stDni+=danI;
				return stDni;
			}
			int danI = Integer.parseInt(dan.substring(0, dan.length()-1));
			if(danI < 20)
				return -1;
			
			return danI-19;
		}
		
		if(c == 'f')
			return -1;
		
		if(c == 's'){
			stDni=134;
			int danI = Integer.parseInt(dan.substring(0, dan.length()-1));
			stDni+=danI;
			return stDni;
		}
		
		if(c == 'o'){
			stDni=164;
			int danI = Integer.parseInt(dan.substring(0, dan.length()-1));
			stDni+=danI;
			return stDni;
		}
		
		if(c == 'n'){
			stDni=195;
			int danI = Integer.parseInt(dan.substring(0, dan.length()-1));
			stDni+=danI;
			return stDni;
		}
		
		stDni=225;
		int danI = Integer.parseInt(dan.substring(0, dan.length()-1));
		stDni+=danI;
		return stDni;
			
		
		
		
		/*
		if(mesec.equals("januar") || mesec.equals("februar") || mesec.equals("marec"))
			return -1;
		
		
		int stDni = 1;
		int danI = Integer.parseInt(dan.substring(0, dan.length()-1));
		
		//System.out.println(danI);
		
		if(mesec.equals("april")){
			if(danI < 20)
				return -1;
			
			else return danI - 19;
		}
		
		stDni += 10;
		
		if(mesec.equals("maj")){
			stDni+=danI;
			return stDni;
		}
		
		stDni+=31;
		
		if(mesec.equals("junij")){
			stDni+=danI;
			return stDni;
		}
		
		stDni+=30;
		
		if(mesec.equals("julij")){
			stDni+=danI;
			return stDni;
		}
		
		stDni+=31;
		
		if(mesec.equals("avgust")){
			stDni+=danI;
			return stDni;
		}
		
		stDni+=31;
		
		if(mesec.equals("september")){
			stDni+=danI;
			return stDni;
		}
		
		stDni+= 30;
		
		if(mesec.equals("oktober")){
			stDni+=danI;
			return stDni;
		}
		
		stDni+=31;
		
		if(mesec.equals("november")){
			stDni+=danI;
			return stDni;
		}
		
		stDni+= 30;
		
		if(mesec.equals("december")){
			stDni+=danI;
			return stDni;
		}
		
		System.out.println("napaka");
		return stDni;
		*/
	}
}