Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
svetatrojica-2017 Škatle C++ 100/100OK 20. apr '17 @ 20:15

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 6/6 3,055 MiB 0,004 s OK
#2 6/6 3,133 MiB 0,004 s OK
#3 6/6 3,133 MiB 0,004 s OK
#4 6/6 3,133 MiB 0,004 s OK
#5 6/6 3,055 MiB 0,004 s OK
#6 7/7 3,129 MiB 0,004 s OK
#7 7/7 3,137 MiB 0,004 s OK
#8 7/7 3,063 MiB 0,004 s OK
#9 7/7 3,133 MiB 0,004 s OK
#10 7/7 3,137 MiB 0,004 s OK
#11 7/7 3,129 MiB 0,004 s OK
#12 7/7 3,137 MiB 0,010 s OK
#13 7/7 3,066 MiB 0,010 s OK
#14 7/7 3,070 MiB 0,004 s OK
#15 7/7 3,141 MiB 0,010 s OK

Ocenjevani program (skatle.cpp):
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>

using namespace std;

bool so(vector<int> a, vector<int> b) {
  for(int i=0; i<a.size(); ++i) {
    if(a[i] > b[i]) return true;
    if(a[i] < b[i]) return false;
  }
  return true;
}

int main() {
  int n, d;
  cin >> n >> d;
  vector< vector<int> > skatle(n, vector<int>(d, 0));
  for(int i=0; i<n; ++i) {
    for(int j=0; j<d; ++j) {
      int a;
      cin >> a;
      skatle[i][j] = a;
    }
    sort(skatle[i].begin(), skatle[i].end());
  }
  sort(skatle.begin(), skatle.end(), so);
  
  /*for(int i=0; i<n; ++i) {
    for(int j=0; j<d; ++j) {
      cout << skatle[i][j] << ' ';
    }
    cout << endl;
  }*/
  
  vector<int> rez(n, 0);
  rez[0] = 1;
  int absmaks = 1;
  for(int i=1; i<n; ++i) {
    int maks = 1;
    //cout << "zacenjam\n";
    for(int j=0; j<i; ++j) {
      bool f = true;
      //cout << "++++++++++++++++++++++++ " << j << endl;
      for(int k=0; k<d; ++k) {
        if(skatle[i][k] >= skatle[j][k]) {
          //cout << "lalal\n";
          f=false;
          break;
        }
      }
      if(f) {
        maks = max(maks, rez[j] + 1);
      }
    }
    rez[i] = maks;
    absmaks = max(absmaks, maks);
    
    //for(int j=0; j<n; ++j) cout << rez[j] << ' ';
    //cout << endl;
  }
  cout << absmaks << endl;
  
  return 0;
}