Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
vlakectomaz-2017 Črte C++ 0/100Prekoračen čas (TLE) 20. apr '17 @ 20:15

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 10/10 3,047 MiB 0,004 s OK
#2 10/10 3,105 MiB 0,010 s OK
#3 10/10 3,105 MiB 0,004 s OK
#4 10/10 5,004 MiB 0,174 s OK
#5 0/10 260,582 MiB 10,661 s Prekoračen čas
#6 0/10 515,258 MiB 10,630 s Prekoračen čas
#7 0/10 515,762 MiB 10,636 s Prekoračen čas
#8 0/10 515,133 MiB 10,637 s Prekoračen čas
#9 0/10 515,344 MiB 10,667 s Prekoračen čas
#10 0/10 516,477 MiB 10,612 s Prekoračen čas

Ocenjevani program (crte.cpp):
#include <iostream>
#include <vector>
#include <queue>

using namespace std;


int main(){
  priority_queue<int> q;
  int n;cin>>n;
  int a [n];
  int b [n];
  for(int i (0);i!=n;++i){
    cin>>a[i]>>b[i];
  }
  for(int i(0);i<n;++i){
    for(int j(i+1);j<n;++j){
      int x = (a[i]-a[j])*(a[i]-a[j])+(b[i]-b[j])*(b[i]-b[j]);
      q.push(x);
    }
  }
  int x=q.top();
  int stej=1;
  int rezultat=0;
  q.pop();
  while(!q.empty()){
    if(x!=q.top())
    {
      x=q.top();
      q.pop();
      int y=(stej)*(stej-1)/2;
      if(stej>1)
        rezultat+=y;
      stej=1;
      continue;
    }
    ++stej;
    q.pop();
    
  }
  cout<<rezultat<<endl;
  
}