Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
zerodays-2017 Jungle Speed Python 3 100/100OK 11. maj '17 @ 17:33

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 9/9 8,602 MiB 0,000 s OK
#2 9/9 8,617 MiB 0,000 s OK
#3 9/9 8,621 MiB 0,000 s OK
#4 9/9 8,590 MiB 0,000 s OK
#5 9/9 8,621 MiB 0,000 s OK
#6 9/9 8,613 MiB 0,000 s OK
#7 9/9 8,594 MiB 0,000 s OK
#8 9/9 8,609 MiB 0,000 s OK
#9 9/9 8,625 MiB 0,000 s OK
#10 9/9 8,621 MiB 0,000 s OK
#11 10/10 8,594 MiB 0,000 s OK

Ocenjevani program (speed.py):
n = int(input())
igralci = [[] for i in range(n)]
pred_igralci = [[] for i in range(n)]
karte = list(reversed([int(i) for i in input().split()]))
c = 0
while len(karte) > 0:
  igralci[c%n].append(karte.pop())
  c += 1
  
c = 0
while True:
  if len(igralci[c%n]) == 0:
    igralci[c%n] = pred_igralci[c%n][::-1]
    pred_igralci[c%n] = []
    
    
  pred_igralci[c%n].append(igralci[c%n].pop())
  
  je_pobrou = False
  
  for neki in range(n):
    karta1 = -100
    if len(pred_igralci[neki]) > 0: karta1 = pred_igralci[neki][-1]
    
    karta2 = -101
    if len(pred_igralci[c%n]) > 0: karta2 = pred_igralci[c%n][-1]
    
    if neki != c%n and karta1 == karta2:
      temp = pred_igralci[neki] + pred_igralci[c%n]
      igralci[c%n] = temp[::-1] + igralci[c%n]
      pred_igralci[neki] = []
      pred_igralci[c%n] = []
      je_pobrou = True
      break
  for neki in range(n):
    if len(igralci[neki]) == 0 and len(pred_igralci[neki]) == 0:
      print(neki+1)
      exit()
  if not je_pobrou: c += 1