Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
kkrsnik Ribiči Java 0/100Prekoračen čas (TLE) 11. maj '17 @ 17:34

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 3/3 39,414 MiB 0,000 s OK
#2 3/3 62,117 MiB 0,536 s OK
#3 3/3 63,219 MiB 0,657 s OK
#4 3/3 92,508 MiB 1,364 s OK
#5 0/4 88,164 MiB 10,793 s Prekoračen čas
#6 0/4 89,918 MiB 10,808 s Prekoračen čas
#7 0/4 9,418 MiB 10,754 s Prekoračen čas
#8 0/4 91,297 MiB 8,565 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​93056360<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​100220525
<<<EOF>>>
#9 0/4 88,047 MiB 4,419 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​20746362<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​20751387
<<<EOF>>>
#10 0/4 81,496 MiB 2,293 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​124140440<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​124276206
<<<EOF>>>
#11 0/4 81,609 MiB 4,462 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​256641025<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​256748285
<<<EOF>>>
#12 4/4 90,402 MiB 4,417 s OK
#13 4/4 89,535 MiB 1,252 s OK
#14 4/4 87,527 MiB 1,265 s OK
#15 4/4 89,121 MiB 1,263 s OK
#16 4/4 83,258 MiB 1,271 s OK
#17 4/4 88,656 MiB 1,159 s OK
#18 4/4 43,746 MiB 0,000 s OK
#19 4/4 43,688 MiB 0,000 s OK
#20 4/4 39,754 MiB 0,000 s OK
#21 4/4 40,223 MiB 0,000 s OK
#22 4/4 85,059 MiB 5,535 s OK
#23 4/4 86,754 MiB 4,793 s OK
#24 0/4 60,680 MiB 0,489 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​185600<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​186500
<<<EOF>>>
#25 0/4 60,688 MiB 0,497 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​195210<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​196210
<<<EOF>>>
#26 0/4 62,406 MiB 0,488 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​243260<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​243760
<<<EOF>>>

Ocenjevani program (Naloga2.java):
import java.util.Scanner;
public class Naloga2 {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    int n = sc.nextInt();
    int mreza = sc.nextInt();
    int dnevi = sc.nextInt();
    int[] ribe = new int[n];
    int[] max = new int[2];
    for (int i = 0; i < ribe.length; i++) {
      ribe[i] = sc.nextInt();
    }
    int sum = 0;
    for (int r = 0; r < dnevi; r++) {
      max = max(ribe, mreza);
      sum += max[1];
      for (int i = max[0]; i < mreza+max[0]; i++) {
        ribe[i] = 0;
      }
    }
    System.out.print(sum);
  }

  private static int[] max(int[] ribe, int mreza) {
    int sumint = 0;
    int sum = 0;
    int sum2int = 0;
    int sum2 = 0;
    int stevec = 0;

    for (int i = 0; i < ribe.length - mreza + 1; i++) {
      for (int j = stevec; j < mreza+stevec; j++) {
        sum2int = stevec;
        sum2 += ribe[j];
      }
      if (sum2 > sum) {
        sum = sum2;
        sumint = sum2int;
      }
      stevec++;
      sum2 = 0;
    }

    stevec = 0;

    return new int[]{sumint, sum};
  }

}