Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
OgresOfWekmar2017 Jungle Speed Python 3 100/100OK 11. maj '17 @ 17:41

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 9/9 8,617 MiB 0,000 s OK
#2 9/9 8,609 MiB 0,000 s OK
#3 9/9 8,594 MiB 0,000 s OK
#4 9/9 8,621 MiB 0,000 s OK
#5 9/9 8,648 MiB 0,000 s OK
#6 9/9 8,594 MiB 0,000 s OK
#7 9/9 8,594 MiB 0,000 s OK
#8 9/9 8,602 MiB 0,000 s OK
#9 9/9 8,625 MiB 0,000 s OK
#10 9/9 8,625 MiB 0,000 s OK
#11 10/10 8,602 MiB 0,000 s OK

Ocenjevani program (speed.py):
import sys
N = int(input())
zmesane = list(map(int, input().split()))

# razdelimo
v_roki = [[] for i in range(N)]
na_mizi = [[] for i in range(N)]
for i in range(len(zmesane)):
  v_roki[i%N].append(zmesane[i])
# konec seznama=vrh
na_vrsti = 0
while 1:
  if not v_roki[na_vrsti]:
    v_roki[na_vrsti] = na_mizi[na_vrsti]
    v_roki[na_vrsti].reverse()
    na_mizi[na_vrsti] = []

  na_mizi[na_vrsti].append(v_roki[na_vrsti].pop())
  for i in range(N):
    if i == na_vrsti:
      continue
    if na_mizi[i] and na_mizi[i][-1] == na_mizi[na_vrsti][-1]:
      v_roki[na_vrsti] = list(reversed(na_mizi[na_vrsti])) + list(reversed(na_mizi[i])) + v_roki[na_vrsti]
      na_mizi[i] = []
      na_mizi[na_vrsti] = []
      if not v_roki[i]:
        print(i+1)
        sys.exit(0)
      break
  else:
    na_vrsti = (na_vrsti+1)%N