Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
@memo2498F1-2017 Jungle Speed Python 3 100/100OK 11. maj '17 @ 18:13

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 9/9 8,539 MiB 0,000 s OK
#2 9/9 8,539 MiB 0,000 s OK
#3 9/9 8,543 MiB 0,000 s OK
#4 9/9 8,527 MiB 0,000 s OK
#5 9/9 8,547 MiB 0,000 s OK
#6 9/9 8,551 MiB 0,000 s OK
#7 9/9 8,523 MiB 0,000 s OK
#8 9/9 8,566 MiB 0,000 s OK
#9 9/9 8,531 MiB 0,000 s OK
#10 9/9 8,523 MiB 0,000 s OK
#11 10/10 8,563 MiB 0,000 s OK

Ocenjevani program (jungle.py):
import sys

N = int(sys.stdin.readline().strip())
karte = [int(x) for x in sys.stdin.readline().strip().split()]

igralci = [[[karte[i] for i in range(len(karte)) if i%N == k], []] for k in range(N)]

na_vrsti = 0
zmaga = False
while not zmaga:
  if len(igralci[na_vrsti][0]) == 0:
    igralci[na_vrsti][0] = (igralci[na_vrsti][1])[::-1]
    igralci[na_vrsti][1] = []
  karta = igralci[na_vrsti][0].pop(-1)
  igralci[na_vrsti][1] += [karta]
  for i in range(N):
    if i != na_vrsti and len(igralci[i][1]) != 0:
      if karta == igralci[i][1][-1]:
        premik = igralci[i][1]
        igralci[i][1] = []
        nove = (premik + igralci[na_vrsti][1])[::-1]
        igralci[na_vrsti][0] = nove + igralci[na_vrsti][0]
        igralci[na_vrsti][1] = []
        na_vrsti -= 1
        if len(igralci[i][0]) == 0:
          print(i+1)
          zmaga = True
        break
  na_vrsti += 1
  na_vrsti %= N