Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
u3pm Jungle Speed Python 2 100/100OK 11. maj '17 @ 18:15

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 9/9 6,461 MiB 0,000 s OK
#2 9/9 6,434 MiB 0,000 s OK
#3 9/9 6,398 MiB 0,000 s OK
#4 9/9 6,395 MiB 0,000 s OK
#5 9/9 6,422 MiB 0,000 s OK
#6 9/9 6,410 MiB 0,000 s OK
#7 9/9 6,410 MiB 0,000 s OK
#8 9/9 6,414 MiB 0,000 s OK
#9 9/9 6,449 MiB 0,000 s OK
#10 9/9 6,414 MiB 0,000 s OK
#11 10/10 6,398 MiB 0,000 s OK

Ocenjevani program (jungle_speed.py):
import sys
from copy import deepcopy

def zmaga(igralci, kup):
  for i in range(len(igralci)):
    if len(igralci[i]) == 0 and len(kup[i]) == 0:
      return i
  return -1

def preveri_pare(kup, trenutni):
  for i in range(len(kup)):
    if i != trenutni:
      if len(kup[i]) != 0:
        if kup[i][-1] == kup[trenutni][-1]:
          return i
  return -1


#a = open("jungle_speed.txt", "r").readlines()
a = sys.stdin.readlines()
N = int(a[0].strip())
karte = list(map(int, a[1].strip().split(" ")))
M = len(karte)
igralci = [[] for i in range(N)]
kup = [[] for i in range(N)]
for i in range(M):
  # na vrh narobe obrnjenega kupa je zadnja karta v seznamu - ta bo igrana v naslednji potezi
  igralci[i%N].append(karte[i])

trenutni = 0
zmag = False

def poteza(igralci, kup):
  global trenutni
  global zmag
  if zmag:
    return
  else:
    if len(igralci[trenutni]) == 0:
      kup[trenutni].reverse()
      igralci[trenutni] = kup[trenutni][:]
      kup[trenutni] = []
    kup[trenutni].append(igralci[trenutni].pop())
    s_parom = preveri_pare(kup, trenutni)
    if s_parom != -1:
      for i in kup[trenutni]:
        kup[s_parom].append(i)
      kup[trenutni] = kup[s_parom][:]
      kup[s_parom] = []
      kup[trenutni].reverse()
      nove = kup[trenutni][:]
      for i in igralci[trenutni]:
        nove.append(i)
      igralci[trenutni] = nove[:]
      kup[trenutni] = []
      if (zmaga(igralci, kup) != -1):
        print(zmaga(igralci, kup)+1)
        zmag = True
      poteza(igralci, kup)
    else:
      trenutni += 1
      trenutni = trenutni%N
      if (zmaga(igralci, kup) != -1):
        print(zmaga(igralci, kup)+1)
        zmag = True
      poteza(igralci, kup)


poteza(igralci, kup)