Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
FRISPI-2017 Ribiči C 0/100Prekoračen čas (TLE) 11. maj '17 @ 18:18

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 3/3 1,480 MiB 0,000 s OK
#2 0/3 1,305 MiB 10,644 s Prekoračen čas
#3 0/3 1,305 MiB 10,650 s Prekoračen čas
#4 3/3 1,898 MiB 0,044 s OK
#5 4/4 1,906 MiB 0,038 s OK
#6 4/4 1,863 MiB 0,038 s OK
#7 4/4 1,863 MiB 0,038 s OK
#8 4/4 1,855 MiB 0,038 s OK
#9 0/4 1,672 MiB 10,654 s Prekoračen čas
#10 0/4 1,461 MiB 10,667 s Prekoračen čas
#11 0/4 1,652 MiB 10,647 s Prekoračen čas
#12 4/4 1,898 MiB 3,717 s OK
#13 4/4 1,863 MiB 0,190 s OK
#14 4/4 1,902 MiB 0,044 s OK
#15 0/4 1,672 MiB 10,641 s Prekoračen čas
#16 0/4 1,652 MiB 10,649 s Prekoračen čas
#17 0/4 1,672 MiB 10,643 s Prekoračen čas
#18 4/4 1,520 MiB 0,000 s OK
#19 0/4 1,289 MiB 10,651 s Prekoračen čas
#20 0/4 1,289 MiB 10,651 s Prekoračen čas
#21 4/4 1,520 MiB 0,000 s OK
#22 0/4 1,652 MiB 10,655 s Prekoračen čas
#23 0/4 1,652 MiB 10,653 s Prekoračen čas
#24 0/4 1,324 MiB 10,657 s Prekoračen čas
#25 0/4 1,301 MiB 10,657 s Prekoračen čas
#26 0/4 1,324 MiB 10,657 s Prekoračen čas

Ocenjevani program (riba.c):
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int N, D, K;
int *ribe;


int sestej(int index){
  int sum = 0;
  for(int i = 0; i < D; i++){
    sum += *(ribe+i+index);
  }
  return sum;
}

int search(int start, int level){
  int max = 0;
  int x = 0;
  if(level == 1){
    
    for(int i = start; i <= N-D; i++){
      x = sestej(i);
      if (x > max){
        max = x;
      }
    }
    return max;
  }
  else{
     
    for (int i = start; i <= N - level*D; i++){
      x = sestej(i) + search(i+D, level-1);
      if (x > max){
        max = x;
      }
    }
    
    return max;
  }
}
int main(){
  
  
  scanf("%d %d %d", &N, &D, &K);
  //poisci max vsoto K Dteric razlicnih zaporednih stevil
  ribe = (int *)malloc(N*sizeof(int));
  for(int i = 0; i < N; i++){
    //dela read
    scanf("%d", (ribe+i));
  }
  
  if (K*D >= N){
    int sum = 0;
    for(int i = 0; i < N; i++){
    
       sum += *(ribe+i);
    }
    printf("%d", sum);
  }
  else{
    int sol = search(0, K);
    printf("%d", sol);
    
    //printf("\n%d", sestej(2));
    
    //int sol[K];
    //int g = 1;
    //int max = 0;
    
    //default state: (prekrivanje se ne splaca, razen ce lahko zavzames vse)
    /*izracuna default max
    for(int i = 0; i < K; i++){
      sol[i] = g;
      max += sestej(g, D, ribe);
      g += D;
    }*/
    
    /*
    //ali dela ideja, naceloma rekurzija?
    int delno = 0;
    for(int i = 1; i <= N - (K)*D; i++){
      delno += sestej(i, D, ribe);
      for(int j = i+D; j <= N - (K-1)*D; j++){
        delno += sestej(j, D, ribe);
        if ()
      }
      
      
    }*/
    
    
  }
  
  return 0;
}