Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
koklja-2017 Pasavci C++ 0/100Napačen odgovor (WA) 11. maj '17 @ 18:52

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 0/5 3,145 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​Ahoj!
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​0
<<<EOF>>>
#2 0/5 3,043 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​Ahoj!
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​0
<<<EOF>>>
#3 0/5 3,039 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​Ahoj!
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​196
<<<EOF>>>
#4 0/5 3,145 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​Ahoj!
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​1779
<<<EOF>>>
#5 0/5 3,145 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​Ahoj!
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​387
<<<EOF>>>
#6 0/5 3,043 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​Ahoj!
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​1012
<<<EOF>>>
#7 0/5 3,145 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​Ahoj!
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​1602
<<<EOF>>>
#8 0/5 3,145 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​Ahoj!
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​20176
<<<EOF>>>
#9 0/6 3,145 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​Ahoj!
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​50920
<<<EOF>>>
#10 0/6 3,039 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​Ahoj!
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​271540626
<<<EOF>>>
#11 0/6 3,039 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​Ahoj!
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​2
<<<EOF>>>
#12 0/6 3,047 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​Ahoj!
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​4
<<<EOF>>>
#13 0/6 3,141 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​Ahoj!
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​7
<<<EOF>>>
#14 0/6 3,141 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​Ahoj!
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​2
<<<EOF>>>
#15 0/6 3,145 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​Ahoj!
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​1048567
<<<EOF>>>
#16 0/6 3,141 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​Ahoj!
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​2
<<<EOF>>>
#17 0/6 3,141 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​Ahoj!
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​0
<<<EOF>>>
#18 0/6 3,043 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​Ahoj!
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​999
<<<EOF>>>

Ocenjevani program (pasavci.cpp):
#include <iostream>
#include <complex>
#include <iomanip>
#include <climits>
#include <stack>
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <cmath>
#include <string>
#include <vector>
#include <deque>
#include <queue>
#include <set>
#include <map>

#define FOR(i,n) for(int i=0,_n=n;i<_n;i++)
#define FORR(i,s,n) for(int i=s,_n=n;i<_n;i++)
#define mp make_pair
#define pb push_back
#define pii pair<int,int>
#define vi vector<int>
#define fs first
#define sec second
#define fi first
#define se second
#define INF (1LL<<50LL)

#define maxn 100000

using namespace std;
typedef long long ll;

const ll MOD = 1000000007LL;

int main(){
	printf("Ahoj!\n");
	return 0;
}