Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
dd8476 Jungle Speed Python 3 100/100OK 11. maj '17 @ 19:07

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 9/9 8,602 MiB 0,000 s OK
#2 9/9 8,617 MiB 0,000 s OK
#3 9/9 8,621 MiB 0,000 s OK
#4 9/9 8,598 MiB 0,000 s OK
#5 9/9 8,590 MiB 0,000 s OK
#6 9/9 8,605 MiB 0,000 s OK
#7 9/9 8,613 MiB 0,000 s OK
#8 9/9 8,621 MiB 0,000 s OK
#9 9/9 8,594 MiB 0,000 s OK
#10 9/9 8,590 MiB 0,000 s OK
#11 10/10 8,625 MiB 0,000 s OK

Ocenjevani program (jungle.py):
stIgralcev = int(input("").strip())
karte = list(map(int, input("").strip().split(" ")))

igralci = [[] for i in range(stIgralcev)]
kup = [[] for i in range(stIgralcev)]

naVrsti = 0
for karta in karte:
  igralci[naVrsti].append(karta)
  naVrsti = (naVrsti+1)%stIgralcev


def igra():
  global igralci
  global kup
  naVrsti = 0
  while True:
    if igralci[naVrsti]:
      kup[naVrsti].append(igralci[naVrsti].pop())
    else:
      igralci[naVrsti] = kup[naVrsti].copy()
      igralci[naVrsti].reverse()
      kup[naVrsti] = [igralci[naVrsti].pop()]

    for i in range(stIgralcev):
      if i != naVrsti and kup[i] and kup[i][-1] == kup[naVrsti][-1]:
        temp = kup[i] + kup[naVrsti]
        temp.reverse()
        igralci[naVrsti] = temp + igralci[naVrsti]
        kup[i] = []
        kup[naVrsti] = []
        naVrsti -= 1

        if not igralci[i]:
          return i
        break

    naVrsti = (naVrsti+1) % stIgralcev

print(igra()+1)