Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
fmffml-2017 Jungle Speed Python 3 100/100OK 11. maj '17 @ 19:22

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 9/9 8,621 MiB 0,000 s OK
#2 9/9 8,586 MiB 0,000 s OK
#3 9/9 8,582 MiB 0,000 s OK
#4 9/9 8,594 MiB 0,000 s OK
#5 9/9 8,590 MiB 0,000 s OK
#6 9/9 8,625 MiB 0,000 s OK
#7 9/9 8,617 MiB 0,000 s OK
#8 9/9 8,617 MiB 0,000 s OK
#9 9/9 8,594 MiB 0,000 s OK
#10 9/9 8,602 MiB 0,000 s OK
#11 10/10 8,605 MiB 0,000 s OK

Ocenjevani program (jungle.py):
def igra(igralci, karte):
  slovar = dict()
  for i in range(igralci):
    slovar[i+1] = [[], []]
  j = 0
  while karte:
    slovar[(j)%igralci + 1][0].append(karte[0])
    karte = karte[1:]
    j += 1


  poteza = 0
  while True:
    stikalo = True
    igralec = poteza % igralci + 1
    if slovar[igralec][0] != []:
      roka = slovar[igralec][0]
      slovar[igralec][1].append(roka[-1])
      slovar[igralec][0].pop()
    else:
      slovar[igralec][1].reverse()
      slovar[igralec][0] = slovar[igralec][1]
      slovar[igralec][1].append(slovar[igralec][0][-1])

    iskana = slovar[igralec][1][-1]
    for i in range(igralci):
      if i != (igralec - 1):
        if slovar[i+1][1] != []:
          if iskana == slovar[i+1][1][-1]:
            tmp = slovar[i+1][1] + slovar[igralec][1]
            tmp.reverse()
            pomozna = tmp + slovar[igralec][0]
            slovar[igralec][0] = pomozna
            slovar[i+1][1] = []
            slovar[igralec][1] = []
            stikalo = False
            break


    #break če oba od enga prazna


    for i in range(igralci):
      if slovar[i+1][0] == [] and slovar[i+1][1] == []:
        return i + 1


    if stikalo:
      poteza += 1
  return slovar

igralci = input()
kreteni = int(igralci)
karte = input()
karte = karte.split()
karte = [int(el) for el in karte]

# print(karte)

print(igra(kreteni, karte))