Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
delta-2017 Jungle Speed Python 3 0/100Prekoračen čas (TLE) 11. maj '17 @ 19:45

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 9/9 8,602 MiB 0,000 s OK
#2 0/9 8,410 MiB 3,283 s Prekoračen čas
#3 0/9 8,621 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​3
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​2
<<<EOF>>>
#4 0/9 8,605 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​3
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​4
<<<EOF>>>
#5 9/9 8,625 MiB 0,000 s OK
#6 0/9 8,477 MiB 3,314 s Prekoračen čas
#7 0/9 8,480 MiB 3,304 s Prekoračen čas
#8 0/9 8,465 MiB 3,299 s Prekoračen čas
#9 0/9 8,617 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​2
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​5
<<<EOF>>>
#10 0/9 8,605 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​8
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​3
<<<EOF>>>
#11 10/10 8,617 MiB 0,000 s OK

Ocenjevani program (junglespeed.py):
n = int(input())
m = input().split(" ")

s = {}

for i in range(len(m)):
  if i%n not in s:
    s[i%n]=m[i]
  else:
    s[i%n]=s[i%n] + m[i]

miza = {}

for i in range(n):
  miza[i]=""

def primerjaj(nov):
  for i in range(n):
    if i != nov and len(miza[i])>0:
      if miza[i][-1]==miza[nov][-1]:
        return i
  return -1

def zamenjaj(igr1, igr2):
  a = list(miza[igr1] + miza[igr2])
  a.reverse()
  s[igr1] = "".join(a) + s[igr1]
  miza[igr2] = ""
  miza[igr1] = ""

def kupcek(x):
  if s[x]=="":
    a = list(miza[x])
    a.reverse()
    s[x]="".join(a)
    miza[x]=""

def preveri():
  for i in range(n):
    if miza[i]=="" and s[i]=="":
      return i+1
  return -10

#print(s, miza)
poteza = 0
while True:
  poteza = poteza%n
  kupcek(poteza)
  miza[poteza]+=s[poteza][-1]
  s[poteza]=s[poteza][:-1]
  igr = primerjaj(poteza)
  if igr > -1:
    zamenjaj(poteza, igr)
    poteza -= 1
    a = preveri()
    if a > -5:
      print(a)
      break
  poteza += 1