Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
ekipa5-2017 Trgovec C++ 0/100Napaka med izvajanjem / ob izhodu (RTE) 11. maj '17 @ 19:46

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 3/3 5,363 MiB 0,010 s OK
#2 3/3 5,453 MiB 0,010 s OK
#3 3/3 5,457 MiB 0,010 s OK
#4 3/3 5,453 MiB 0,010 s OK
#5 0/3 5,367 MiB 0,010 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​NE
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#6 3/3 5,367 MiB 0,010 s OK
#7 3/3 5,453 MiB 0,004 s OK
#8 3/3 5,367 MiB 0,010 s OK
#9 3/3 5,363 MiB 0,010 s OK
#10 3/3 5,367 MiB 0,010 s OK
#11 0/3 5,453 MiB 0,010 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​NE
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#12 0/3 5,371 MiB 0,010 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​NE
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#13 3/3 5,371 MiB 0,004 s OK
#14 3/3 5,367 MiB 0,004 s OK
#15 0/3 5,457 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​NE
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#16 0/3 5,387 MiB 0,010 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​NE
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#17 0/3 5,387 MiB 0,010 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​NE
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#18 0/3 5,383 MiB 0,010 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​NE
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#19 3/3 5,469 MiB 0,010 s OK
#20 3/3 5,566 MiB 0,022 s OK
#21 0/4 8,148 MiB 0,203 s Napaka med izvajanjem / ob izhodu
#22 0/4 13,617 MiB 0,251 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​NE
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#23 0/4 13,133 MiB 0,245 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​NE
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#24 0/4 9,141 MiB 0,221 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​NE
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#25 0/4 7,934 MiB 0,227 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​NE
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​DA
<<<EOF>>>
#26 0/4 6,801 MiB 0,109 s Napaka med izvajanjem / ob izhodu
#27 4/4 10,809 MiB 0,227 s OK
#28 4/4 9,336 MiB 0,227 s OK
#29 4/4 7,938 MiB 0,234 s OK
#30 4/4 7,098 MiB 0,204 s OK

Ocenjevani program (trgovec.cpp):
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <string>
#include <cmath>
#include <stdio.h>
#include <vector>
#include <map>
#include <functional>
#include <numeric>
#include <stack>
#include <sstream>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>

using namespace std;

int n, m, s;

struct Node {
  vector<int> adj;
};

Node graf[100000];
stack<int> Stack;
bool onStack[100000];
int Indices;
int Index[100000];
int LowLink[100000];
int component[100000];
int numComponents;

void tarjanDFS(int i) {
  Indices++;
  Index[i] = Indices;
  LowLink[i] = Indices;
  Stack.push(i);
  onStack[i]=true;
  for(int j=0; j<graf[i].adj.size(); j++) {
    int w = graf[i].adj[j];
    if(Index[w]==0) {
      tarjanDFS(w);
      LowLink[i] = min(LowLink[i], LowLink[w]);
    } else if(onStack[w]) {
      LowLink[i] = min(LowLink[i], Index[w]);
    }
    if(LowLink[i] == Index[i]) {
      int w=0;
      do {
        if(Stack.empty()) {
          break;
        }

        w = Stack.top();
        Stack.pop();
        component[w] = numComponents;
        onStack[w] = false;
      } while(i!=w && !Stack.empty());
      numComponents++;
    }
  }
}


int main(int argc, char** argv)
{
  cin >> n >> m >> s;

  for(int i=0; i<m; i++) {
    int startPos, endPos;
    cin >> startPos >> endPos;
    graf[startPos].adj.push_back(endPos);
  }


  Indices = 0;
  for(int i=n; i>0; i--) {
    onStack[i] = LowLink[i] = Index[i] = 0;
  }

  numComponents = 0;

  tarjanDFS(s);

  cout << (component[numComponents] == 1 ? "DA" : "NE") << endl;

}