Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
muzik-2017 Večkotnik Python 3 0/100Napačen odgovor (WA) 11. maj '17 @ 19:55

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 4/4 8,539 MiB 0,000 s OK
#2 4/4 8,523 MiB 0,000 s OK
#3 4/4 8,531 MiB 0,000 s OK
#4 4/4 8,527 MiB 0,000 s OK
#5 4/4 8,516 MiB 0,000 s OK
#6 4/4 8,527 MiB 0,000 s OK
#7 4/4 8,539 MiB 0,000 s OK
#8 4/4 8,527 MiB 0,000 s OK
#9 0/4 8,551 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​Metka
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​Janko
<<<EOF>>>
#10 4/4 8,531 MiB 0,000 s OK
#11 4/4 8,551 MiB 0,000 s OK
#12 4/4 8,535 MiB 0,000 s OK
#13 0/4 8,535 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​Metka
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​Janko
<<<EOF>>>
#14 4/4 8,535 MiB 0,000 s OK
#15 4/4 8,527 MiB 0,000 s OK
#16 4/4 8,539 MiB 0,000 s OK
#17 4/4 8,516 MiB 0,000 s OK
#18 4/4 8,520 MiB 0,000 s OK
#19 4/4 8,531 MiB 0,000 s OK
#20 4/4 8,535 MiB 0,000 s OK
#21 0/4 8,547 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​Janko
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​Metka
<<<EOF>>>
#22 0/4 8,527 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​Janko
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​Metka
<<<EOF>>>
#23 0/4 8,547 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​Janko
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​Metka
<<<EOF>>>
#24 0/4 8,547 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​Janko
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​Metka
<<<EOF>>>
#25 4/4 8,516 MiB 0,000 s OK

Ocenjevani program (untitled.py):
memo = [None for j in range(1005)]

memo[1] = 1
memo[2] = 0
memo[3] = 0
memo[4] = 0
memo[5] = 1
memo[6] = 0
memo[7] = 0


def cost(n):
  if memo[n] is not None:
    return memo[n]

  nn = n-2

  for j in range(1, nn//2):
    co = cost(j) ^ cost(nn-j)
    if not co:
      memo[n] = 0
      return 0
  co = 1
  if n % 2 == 0:
    co = (cost(nn//2) + 1) % 2
    memo[n] = co
    return co
  memo[n] = co
  return co


for j in range(1,1005):
  cost(j)

memo[0] = 0


L = int(input())
liki = list(map(int, input().split()))
cur = cost(liki[0])
for j in range(1, len(liki)):
  if cur == 1 and cost(liki[j]) == 1:
    cur = 0
  else:
    cur = 1

if cur == 0:
  print("Metka")
else:
  print("Janko")