Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
u3pm Večkotnik Python 2 0/100Napaka med izvajanjem / ob izhodu (RTE) 11. maj '17 @ 19:56

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 0/4 6,184 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py", line 3, in <module>
  data = sys.stdin().readlines()
TypeError: 'file' object is not callable
#2 0/4 6,219 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py", line 3, in <module>
  data = sys.stdin().readlines()
TypeError: 'file' object is not callable
#3 0/4 6,219 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py", line 3, in <module>
  data = sys.stdin().readlines()
TypeError: 'file' object is not callable
#4 0/4 6,180 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py", line 3, in <module>
  data = sys.stdin().readlines()
TypeError: 'file' object is not callable
#5 0/4 6,184 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py", line 3, in <module>
  data = sys.stdin().readlines()
TypeError: 'file' object is not callable
#6 0/4 6,219 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py", line 3, in <module>
  data = sys.stdin().readlines()
TypeError: 'file' object is not callable
#7 0/4 6,219 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py", line 3, in <module>
  data = sys.stdin().readlines()
TypeError: 'file' object is not callable
#8 0/4 6,219 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py", line 3, in <module>
  data = sys.stdin().readlines()
TypeError: 'file' object is not callable
#9 0/4 6,219 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py", line 3, in <module>
  data = sys.stdin().readlines()
TypeError: 'file' object is not callable
#10 0/4 6,184 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py", line 3, in <module>
  data = sys.stdin().readlines()
TypeError: 'file' object is not callable
#11 0/4 6,219 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py", line 3, in <module>
  data = sys.stdin().readlines()
TypeError: 'file' object is not callable
#12 0/4 6,219 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py", line 3, in <module>
  data = sys.stdin().readlines()
TypeError: 'file' object is not callable
#13 0/4 6,219 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py", line 3, in <module>
  data = sys.stdin().readlines()
TypeError: 'file' object is not callable
#14 0/4 6,215 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py", line 3, in <module>
  data = sys.stdin().readlines()
TypeError: 'file' object is not callable
#15 0/4 6,180 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py", line 3, in <module>
  data = sys.stdin().readlines()
TypeError: 'file' object is not callable
#16 0/4 6,184 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py", line 3, in <module>
  data = sys.stdin().readlines()
TypeError: 'file' object is not callable
#17 0/4 6,215 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py", line 3, in <module>
  data = sys.stdin().readlines()
TypeError: 'file' object is not callable
#18 0/4 6,219 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py", line 3, in <module>
  data = sys.stdin().readlines()
TypeError: 'file' object is not callable
#19 0/4 6,184 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py", line 3, in <module>
  data = sys.stdin().readlines()
TypeError: 'file' object is not callable
#20 0/4 6,219 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py", line 3, in <module>
  data = sys.stdin().readlines()
TypeError: 'file' object is not callable
#21 0/4 6,180 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py", line 3, in <module>
  data = sys.stdin().readlines()
TypeError: 'file' object is not callable
#22 0/4 6,184 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py", line 3, in <module>
  data = sys.stdin().readlines()
TypeError: 'file' object is not callable
#23 0/4 6,219 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py", line 3, in <module>
  data = sys.stdin().readlines()
TypeError: 'file' object is not callable
#24 0/4 6,191 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py", line 3, in <module>
  data = sys.stdin().readlines()
TypeError: 'file' object is not callable
#25 0/4 6,184 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py", line 3, in <module>
  data = sys.stdin().readlines()
TypeError: 'file' object is not callable

Ocenjevani program (veckotniki.py):
import sys

data = sys.stdin().readlines()
#data = open("veckotniki.txt").readlines()


stListov = int(data[0])
seznamVeckotnikov = list(map(int, data[1].strip().split(" ")))

liki=[2,1]
for i in range(len(liki)+1, max(seznamVeckotnikov)+1):
  n = i-2
  for j in range(1, n+1):
    if min(j, n-j) == 0:
      if liki[max(j, n-j)-1] == 2:
        liki.append(1)
        break
    else:
      if (liki[j-1] + liki[n-j-1]) % 2 == 0:
        liki.append(1)
        break
  else:
    liki.append(2)

temp = 0
for i in seznamVeckotnikov:
  temp += liki[i-1]


if temp % 2 == 0:
  print("Janko")
else:
  print("Metka")