Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
pspace-2017 Ribiči C++ 100/100OK 11. maj '17 @ 20:17

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 3/3 3,238 MiB 0,004 s OK
#2 3/3 33,898 MiB 0,202 s OK
#3 3/3 8,742 MiB 0,046 s OK
#4 3/3 79,176 MiB 0,181 s OK
#5 4/4 79,801 MiB 1,831 s OK
#6 4/4 64,930 MiB 1,204 s OK
#7 4/4 79,859 MiB 2,050 s OK
#8 4/4 77,016 MiB 2,270 s OK
#9 4/4 79,934 MiB 2,301 s OK
#10 4/4 24,965 MiB 0,695 s OK
#11 4/4 79,934 MiB 2,336 s OK
#12 4/4 6,172 MiB 0,110 s OK
#13 4/4 6,379 MiB 0,122 s OK
#14 4/4 6,359 MiB 0,128 s OK
#15 4/4 7,762 MiB 0,171 s OK
#16 4/4 79,961 MiB 2,393 s OK
#17 4/4 79,930 MiB 2,368 s OK
#18 4/4 3,262 MiB 0,004 s OK
#19 4/4 5,266 MiB 0,004 s OK
#20 4/4 5,281 MiB 0,004 s OK
#21 4/4 3,234 MiB 0,004 s OK
#22 4/4 75,242 MiB 2,271 s OK
#23 4/4 79,934 MiB 2,165 s OK
#24 4/4 15,879 MiB 0,088 s OK
#25 4/4 6,801 MiB 0,106 s OK
#26 4/4 18,652 MiB 0,112 s OK

Ocenjevani program (main.cpp):
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int maxn = 1<<17;
const int maxk = 55;

int dp[maxk][maxn];

int LSOne(int x) {
  return x&(-x);
}

struct SegmentTree {
  vector<int > st;
  int n;
  int left(int p) { return p<< 1;}
  int right(int p) {return (p<<1) + 1; }

  int rmq(int p, int L, int R, int i, int j) {
    if(i>R || j< L ) return 0;
    if(L >= i && R <= j) return st[p];

    int p1 = rmq(left(p), L, (L+R)/2, i, j);
    int p2 = rmq(right(p), (L+R)/2 + 1, R, i, j);

    return max(p1, p2);
  }

  SegmentTree() { }
  void set_size(int _n) {
    n = 1;
    while(n<_n) n*=2;
    st.resize(2*n, 0);
  }

  int rmq(int i, int j) {
    return rmq(1, 0, n-1, i, j);
  }

  void update(int pos, int val) {
    int p = n + pos;
    st[p] = val;
    p/=2;

    while(p > 0) {
      int p1 = st[left(p)];
      int p2 = st[right(p)];
      st[p] = max(p1, p2);
      p /= 2;
    }
  }
} st[maxk];

int max_score(int b, int pos) {
  if(pos < 0) return 0;
  return st[b].rmq(0, pos);
  //return *max_element(dp[b], dp[b]+pos+1);
}

void update_max(int b, int pos, int val) {
  st[b].update(pos, val);
}

int d[maxn];

int sum(int i, int j) {
  return d[j+1] - d[i];
}

int main() {
  int N, D, K;

  cin>>N>>D>>K;

  vector<int> r;

  for (int i=0; i<N; i++) {
    int rr;
    cin>>rr;
    r.push_back(rr);
    d[i+1] = d[i] + rr;
  }

  for(int b=0;b<=K;b++) {
    st[b].set_size(N+1);
  }

  for(int b = 1;b<=K;b++) {
    for(int pos = D-1;pos<N;pos++) {
      dp[b][pos] = sum(pos - D + 1, pos) + max_score(b-1, pos-D); //pos-D is included in max
      update_max(b, pos, dp[b][pos]);
    }
  }

  auto m = max_element(dp[K], dp[K] + N);

  printf("%d\n", *m);

  return 0;
}