Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
mmj-2017 Pasavci C++ 100/100OK 11. maj '17 @ 20:18

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 5/5 3,137 MiB 0,004 s OK
#2 5/5 3,141 MiB 0,004 s OK
#3 5/5 3,152 MiB 0,004 s OK
#4 5/5 3,160 MiB 0,004 s OK
#5 5/5 3,156 MiB 0,004 s OK
#6 5/5 3,199 MiB 0,004 s OK
#7 5/5 3,199 MiB 0,004 s OK
#8 5/5 3,223 MiB 0,004 s OK
#9 6/6 3,195 MiB 0,004 s OK
#10 6/6 5,141 MiB 0,332 s OK
#11 6/6 3,148 MiB 0,004 s OK
#12 6/6 3,125 MiB 0,004 s OK
#13 6/6 3,145 MiB 0,004 s OK
#14 6/6 3,152 MiB 0,004 s OK
#15 6/6 3,129 MiB 0,004 s OK
#16 6/6 3,129 MiB 0,004 s OK
#17 6/6 3,125 MiB 0,004 s OK
#18 6/6 5,137 MiB 0,338 s OK

Ocenjevani program (main.cpp):
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;
string p;

struct pas{
  string s,e;
  int ag;
  int l;
};

int agr(string s){
  int rez = 0;
  int a = 0;
  while (s.find(p,a) != string::npos){
    a = s.find(p,a)+1;
    rez++;
  }
  return rez;
}

pas bred(pas a,pas b){
  pas c;
  c.ag = (a.ag+b.ag + agr(a.e+b.s)) % 1000000007;
  if (((p.length()-1) == b.e.length()) && ((p.length()-1) == a.s.length())){
    c.e = b.e;
    c.s = a.s;
  }
  else {
    string s = a.e+b.e;
    c.e = "";
    c.s = "";
    for (int i = 0; i < min(p.length()-1,s.length());i++){
      c.s += s[i];
      c.e = s[s.length()-1-i] + c.e;
    }
  }
  return c;
}

int main()
{
  string s,s2;
  int a,b,c,d,e;
  cin >> p >> s >> s2 >> a;
  pas ps[a+2];
  ps[0].ag =agr(s);
  ps[0].s = "";
  ps[0].l = s.length();
  for (int i = 0; i < min(p.length()-1,s.length()); i++) ps[0].s += s[i];
   ps[0].e = "";
  for (int i = 0; i < min(p.length()-1,s.length()); i++) ps[0].e = s[s.length()-1-i] + ps[0].e;
  ps[1].ag =agr(s2);
   ps[1].s = "";
  ps[1].l = s2.length();
  for (int i = 0; i < min(p.length()-1,s2.length()); i++) ps[1].s += s2[i];
   ps[1].e = "";
  for (int i = 0; i < min(p.length()-1,s2.length()); i++) ps[1].e = s2[s2.length()-1-i] + ps[1].e;
  for (int i = 2; i < a+2; i++){
    cin >> b >> c;
    b--;
    c--;
    ps[i] = bred(ps[b],ps[c]);
  }
  cout << ps[a+1].ag;
  return 0;
}